MBO
PO
VO

Vernieuwd | Scan Samen Opleiden in de school

De scan Samen Opleiden in de school helpt opleidingsscholen zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie door zowel de huidige stand van zaken en mogelijke vervolgstappen in beeld te brengen. Op verzoek van partnerschappen is de scan nu aangevuld met de mogelijkheid om de resultaten van verschillende scholen van een schoolbestuur, partnerschap Samen Opleiden en Professionaliseren of onderwijsregio te vergelijken.

Geen enkele school start bij nul als het gaat om de ontwikkeling tot een lerende organisatie, maar er zijn altijd stappen te maken. Om de huidige stand van zaken en mogelijke vervolgstappen in beeld te krijgen, kunnen opleidingsscholen de scan Samen Opleiden in de school gebruiken. Door de opbrengsten van de gesprekken op partnerschapsniveau te verzamelen, kan ook op dat niveau het leren van elkaar in gang worden gezet. Ook kunnen partnerschappen de uitkomsten van de scan met elkaar bespreken, in combinatie met het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. En sinds kort is er de mogelijkheid om de resultaten van verschillende scholen van een schoolbestuur of onderwijsregio onderling te vergelijken.

Het invullen van de scan geeft inzicht waar de opleidingsschool staat als lerende organisatie. Wat is de huidige situatie? Welke aandachtspunten zijn er? Welke vervolgstappen kunnen er worden gezet? Met behulp van deze input kan het gesprek met elkaar worden gevoerd over de ontwikkeling van de opleidingsschool. Op basis daarvan stelt de school vast welke aspecten van het Samen Opleiden aandacht behoeven en op welke manier dat – aansluitend bij de gekozen schoolontwikkeling – vorm kan krijgen. Bekijk hier de handleiding en ga aan de slag!

Opleidingsscholen als lerende organisaties

In partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren werken scholen, besturen en opleidingsinstituten samen ten bate van het opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren. Doel is de kwaliteit van onderwijs en opleiden te optimaliseren en kwaliteitsbewustzijn te ontwikkelen. Opleidingsscholen zijn lerende organisaties, waarin niet alleen leerlingen en studenten leren, maar ook leraren, schoolleiders en andere professionals. Dit doen zij door samen te reflecteren op de kwaliteit van hun handelen en daarbij gebruik te maken van bestaande kennis. Als opleidingsscholen lerende organisaties zijn, zijn zij een rijke leeromgeving voor studenten en werken zij voortdurend aan het verbeteren van hun onderwijskwaliteit. Kenmerkend voor een lerende organisatie is dat er professionele leergemeenschappen zijn gevormd, waar professionals met elkaar leren en onderwijs ontwerpen, gericht op onderwijsverbetering.

Dossier Lerende organisatie

Meer informatie over een lerende organisatie is te vinden in het dossier Lerende organisatie op het Platform Samen Onderzoeken. Dit dossier biedt besturen en scholen handvatten en inspiratie om zich verder te ontwikkelen als lerende organisatie.

Gerelateerde berichten