MBO
PO
VO

Eerste edities | Ontwikkelingsgerichte peer review

In december 2023 vonden de allereerste edities van de ontwikkelingsgerichte peer review plaats. Partnerschappen POS (po) en Passie voor Leren (vo) hadden de primeur. Zij werkten met allerlei betrokkenen van hun partnerschap toe naar een Kritische Reflectie met hun belangrijkste ontwikkelvragen, én naar een peer reviewdag. Daar ontvingen zij een bezoekend panel bestaande uit twee partnerschappen, die denkkracht, inzichten, interessante praktijken en verrijkende vragen meenamen en inbrachten. Programmaleiders Claudia Lammerding (POS) en Carla Reijnierse (Passie voor Leren) delen hun ervaringen:

Partnerschap Opleiden in de School | Claudia Lammerding aan het woord

Vol verwachting en met gezonde spanning gingen we gisteren de ontwikkelingsgerichte peerreview van ons POS in. We ontvingen collega’s van het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling en Opleidingsschool Midden-Limburg op de pabo van Fontys University of Applied Sciences in ’s-Hertogenbosch. Doel van de dag: via de reflectieve dialoog antwoord krijgen op de hoofdvraag die we formuleerden in de kritische reflectie op ons partnerschap: ‘Hoe zorgen we dat het POS toekomstbestendig is?’

Als het goed is, levert een peerreview betekenisvolle inzichten op voor alle aanwezigen. En we kunnen wel zeggen: het was goed. Dank collega’s uit Utrecht en Limburg! We kunnen vooruit, en dat moet ook. Want al keken we tijdens het schrijven van de kritische reflectie (dank Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voor jullie adviezen) uit naar deze dag als was ‘ie een punt of uitroepteken, de reis gaat natuurlijk verder. Er is veel mooi en belangrijk werk te doen. En dat is óók het bijzondere van zo’n dag, dat je weer ervaart dat je allemaal hetzelfde doel voor ogen hebt, namelijk impact maken voor het kind in de klas. En daar hebben we elkaar bij nodig: student, startende leerkracht, ervaren leerkracht, mentor, basisschoolcoach, opleidingscoach, schooldirecteur, bestuurder, starterscoach, lectoraat, … De woorden hashtag#cocreatie hashtag#verbinding’ en hashtag#gesprek werden niet voor niets vaak uitgesproken en opgeschreven. We nemen ze mee en gaan nog deze week aan de slag met aanbevelingen. Op naar nog meer impact!

Passie voor leren | Carla Reijnierse aan het woord

Op donderdag 14 december 2023 hadden wij als Passie voor Leren onze eerste ontwikkelingsgerichte peer review. Een ruime vertegenwoordiging van 29 deelnemers uit alle lagen van onze AOS was aanwezig in hotel Van de Valk in Nijmegen. Daar gingen we in gesprek met 11 collega’s van de bezoekende partnerschappen School of Education en AOS Oost-Nederland. Leidraad was onze ontwikkelvraag, met als doel een nog diepere verbinding tussen wat er op scholen gebeurt voor leerlingen en medewerkers en Samen Opleiden: ‘Hoe zetten we onze AOS in voor een cultuur op de partnerscholen waarin samen opleiden en professionaliseren de norm is?’

Afwisselende werkvormen, een duidelijke rolverdeling en het enthousiasme en de ambities van alle betrokkenen creëerden een open sfeer. De verschillende gesprekken voelden niet alsof we beoordeeld werden, maar waren echt gericht op ontwikkeling. Een cartoonist legde een deel van de opbrengst, ons droombeeld voor 2030, ter plekke grafisch vast. Een dag vol inspiratie!

De peer review, inclusief het voorbereidingsproces, heeft ons als AOS nog intensiever in een ontwikkelstand gezet. We bedanken het bezoekend panel voor hun open blik, het inbrengen van een ander perspectief en de concrete aanbevelingen. De opbrengsten van 14 december geven ons handvatten om verder te concretiseren en de volgende ontwikkelstap te zetten. Leerzaam en waardevol!

Nieuw! Handreiking Ontwikkelingsgerichte Peer Review

Voor alle erkende partnerschappen die zich voorbereiden op de ontwikkelingsgerichte peer review is nu een uitgebreide handreiking beschikbaar. Hierin vind je informatie over onder meer het toewerken naar de kritische reflectie, het formuleren van ontwikkelvragen, het voorbereiden van de peer reviewdag en de afstemming tussen ontvangende en bezoekende partnerschappen. Ook bevat de handreiking een overzicht van de activiteiten die het Platform organiseert voor de partnerschappen. Onderaan de handreiking staat een webinar waarin Miranda Timmermans ingaat op de ontwikkelingsgerichte peer review, de duiding van de waarborgen en de meerwaarde van dialogische gespreksvoering.

Gerelateerde berichten