MBO
PO
VO

Opdenksessie | Samen Opleiden en onderwijsregio’s

Om een beeld te krijgen hoe het partnerschap SO&P zich nu verhoudt tot de onderwijsregio, hebben een groot aantal programmaleiders van partnerschappen SO&P een poll, uitgezet door het Platform, ingevuld. In de poll zijn vraagstukken opgenomen die in de eerste opdenksessie voor programmaleiders naar voren zijn gekomen.

De ingevulde antwoorden hebben richting gegeven aan de keynote van Patrick Kenis tijdens de tweede opdenksessie van 28 november. Ook biedt de uitkomst van de poll input voor verdere activiteiten van het Platform die begin 2024 gepland staan. Bekijk hier de uitkomsten van de poll en de presentatie van Patrick Kenis.

Meer informatie

Gerelateerde berichten