Actueel | Verontrustende cijfers PISA & oproep tot Deltaplan Lerarentekort; kunnen partnerschappen SO&P een rol spelen?

Vanuit de werkgevers- en werknemersorganisaties is de afgelopen week een oproep gedaan aan de informateur en de onderhandelende partijen om in het nieuwe regeerakkoord een Deltaplan Lerarentekort op te nemen. Het oplossen van het lerarentekort vergt een samenhangend plan over meerdere kabinetsperiodes heen. In dezelfde periode bracht PISA de nieuwste onderzoeksresultaten naar voren: In Nederland zien we met name de forse en significante daling van de leesvaardigheid van 15-jarigen, wat grote zorgen baart. Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen ook beduidend minder leesvaardig dan leeftijdsgenoten uit OESO-landen en vergelijkbare Europese landen. Ook in wiskunde blijken de Nederlandse jongeren de laatste jaren minder vaardig geworden.

In dezelfde periode bracht PISA de nieuwste onderzoeksresultaten naar voren: In Nederland zien we met name de forse en significante daling van de leesvaardigheid van 15-jarigen, wat grote zorgen baart. Nederlandse leerlingen zijn gemiddeld genomen ook beduidend minder leesvaardig dan leeftijdsgenoten uit OESO-landen en vergelijkbare Europese landen. Ook in wiskunde blijken de Nederlandse jongeren de laatste jaren minder vaardig geworden.

Samenhangend plan

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, en onder meer in te zetten op versterking van de basisvaardigheden van leerlingen, zou het aanpakken van het lerarentekort prioriteit van het nieuwe kabinet moeten hebben. Het tekort aan leraren heeft immers een negatieve invloed op de leerresultaten van leerlingen. De aanpak van personeelstekorten in het onderwijs vraagt een samenhangend plan, met aandacht voor samen opleiden, begeleiden en professionaliseren en daarmee doorlopend investeren in de kwaliteit van professionals in het onderwijs.

Partnerschappen van betekenis

In partnerschappen Samen Opleiden waar lerarenopleidingen, scholen/mbo-instellingen en besturen intensief samenwerken, regionale netwerken, allianties en huisacademies wordt al jarenlang geïnvesteerd in kwalitatief sterke professionals ook om leraren te behouden en met plezier te blijven werken. Ook bij het versterken van de basisvaardigheden kan goed gebruik worden gemaakt van de sterke infrastructuur van partnerschappen, netwerken en academies. Daar waar je als veld elkaars expertise benut kan je van betekenis zijn en gericht investeren in het toerusten van onderwijsprofessionals voor het onderwijs in basisvaardigheden. Bijvoorbeeld door het opzetten van PLG’s, ontwikkelgroepen, bovenschoolse leernetwerken en het doorontwikkelen van je curriculum.

Oproep: denk mee!

Welke partnerschappen, netwerken en huisacademies denken graag mee over hoe zij nog meer van betekenis kunnen zijn voor een gerichte aanpak van basisvaardigheden? Of welke praktijken of ambities zou je willen delen als het gaat om toerusting van (aanstaande) onderwijsprofessionals voor versterking van de basisvaardigheden van leerlingen in het po, vo en mbo? Laat het ons weten via onderstaand formulier, dan nemen we contact met je op.

Gerelateerde berichten