MBO
PO
VO

Loopbaanmonitor | Samen Opleiden leidt tot betere begeleiding van starters

Partnerschappen Samen Opleiden zetten zich al jaren in voor een doorgaande lijn in de opleiding en begeleiding van aanstaande en startende leraren. Steeds meer opleidingsscholen hebben dan ook een gedegen inductieprogramma om leraren een goede start te laten maken en uitval te voorkomen. De loopbaanmonitor Onderwijs laat zien dat opleidingsscholen vaker een begeleidingsprogramma voor startende leraren hebben en dat ze deze leraren intensiever begeleiden dan scholen die niet in een partnerschap Samen Opleiden participeren.

De Loopbaanmonitor onderwijs doet verslag van onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarktpositie van leraren die recent de pabo, een tweedegraads lerarenopleiding of universitaire lerarenopleiding hebben afgesloten. Uit dit onderzoek blijkt dat startende leraren op opleidingsscholen vaker deelnemen aan begeleidingsprogramma’s en intervisiegroepen dan starters op niet-opleidingsscholen. Ook worden zij vaker begeleid door een mentor/coach. Dit geldt zowel voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs als voor het mbo. Vooral in het primair en voortgezet onderwijs worden startende leraren op opleidingsscholen intensiever begeleid dan collega’s die lesgeven op een niet-opleidingsschool.

Belangrijke thema’s

Hoewel startende leraren op opleidingsscholen meer en intensievere begeleiding krijgen dan op niet-opleidingsscholen, is de inhoudelijke focus van de begeleiding op alle scholen (in alle drie de sectoren) hetzelfde. Scholen besteden in de begeleiding van starters onder meer aandacht aan afstemming van de instructie op verschillen tussen leerlingen, het bieden van maatwerk en aan de inzet van digitale leermiddelen. Startende leraren geven aan dat zij dit belangrijke thema’s vinden.

Vaker een inductieprogramma

Hoe startende leraren hun begeleiding op school beoordelen, is onderzocht door starters een aantal stellingen voor te leggen. Onderstaande tabel laat zien dat starters die op een opleidingsschool werken de begeleiding beter beoordelen dan startende leraren op niet-opleidingsscholen. Verder blijkt uit deze tabel dat opleidingsscholen vaker dan niet-opleidingsscholen een inductieprogramma hebben.

Gerelateerde berichten