MBO

Artikel | Digitale bekwaamheid in gezamenlijk curriculum van partnerschappen Samen Opleiden

De vraag naar digitale competenties in vrijwel alle beroepen neemt toe, ongeacht de sector. Digitale bekwaamheid verdient dan ook een plek in de curricula van partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren. Voor dit artikel gingen we op zoek naar een diepgaander beeld van (het belang van) digitale bekwaamheid door in gesprek te gaan met een expert op dit gebied: Marit Montsanto, adviseur professionalisering & digitale transformatie bij MBO Digitaal. Vervolgens is verkend welke rol partnerschappen kunnen spelen in de positionering van digitale bekwaamheid in het Samen Opleiden & Professionaliseren.

De vraag naar digitale competenties in vrijwel alle beroepen neemt toe, ongeacht de sector. Door digitalisering is het beroep van bijvoorbeeld een verpleegkundige of werkvoorbereider erg veranderd ten opzichte van vijf jaar geleden. Naast een sterk veranderende arbeidsmarkt, zijn het po, vo en mbo ook in beweging op thema’s als flexibilisering en maatwerk, leven lang ontwikkelen (LLO), burgerschap en kansengelijkheid. Thema’s die onlosmakelijk verbonden zijn met digitalisering. Dit vraagt om het integreren van digitale competenties in het onderwijs en digitale bekwaamheid van onderwijsprofessionals (in opleiding) en raakt daarmee de opgave van partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren: het realiseren van een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor docenten. 

Leeswijzer

Met dit artikel verkent het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren wat partnerschappen kunnen betekenen in het bevorderen van digitale bekwaamheid in het mbo en hoe zij dit kunnen positioneren in het samen opleiden en professionaliseren. In onze verkenning op dit thema zijn we in gesprek gegaan met een expert op het gebied van digitale bekwaamheid: Marit Montsanto, adviseur professionalisering & digitale transformatie bij MBO Digitaal. We waren nieuwsgierig naar welke belangrijke ontwikkelingen daaromtrent te delen zijn en wat haar beeld is van de positionering van digitale bekwaamheid in lerarenopleidingen en pdg-trajecten. We sluiten het artikel af met een blik op de toekomst van het Samen Opleiden & Professionaliseren op het gebied van digitale bekwaamheid.

Gerelateerde berichten