MBO
PO
VO

Actueel | Uitbreiding partnerschappen met nieuwe schoolbesturen

Op maandag 26 juni ondertekende Hogeschool KPZ nieuwe samenwerkingsovereenkomsten Samen Opleiden en Professionaliseren, waarmee drie van de vier erkende partnerschappen (Partnerschap EPZ e.o., Partnerschap mijnplein, Partnerschap Vista, Partnerschap Samen) worden uitgebreid met een flink aantal schoolbesturen. Op dezelfde dag ondertekende maar liefst 15 nieuwe besturen een samenwerkingsovereenkomst met het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden. Deze partnerschappen dragen hiermee actief bij aan de ambitie van het Ministerie van OCW, de lerarenopleidingen (VH, UNL) en de drie sectorraden om toe te werken naar 100% samen opleiden in 2030.

Partnerschappen Hogeschool KPZ

De afgelopen drie jaar is door twaalf schoolbesturen en Hogeschool KPZ geïnvesteerd in het toegroeien naar deze aansluiting. Professionals zijn geschoold in het opleiden en begeleiden van studenten, draagvlak is gecreëerd binnen teams en de infrastructuur voor de vormgeving van het SO&P in de opleidingsscholen en besturen is ingericht. Met de ondertekening wordt tevens een herverdeling van de schoolbesturen over de partnerschappen een feit. Ze vormen zo logische geografische regio’s en passen qua context en voorkomende regionale vraagstukken bij elkaar. Lees meer over deze uitbreiding op de website van Hogeschool KPZ.

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden

Het huidige Opleidingsnetwerk bestond uit negen besturen en is sinds deze week dus gegroeid naar 24 schoolbesturen, waaronder het bestuur van de Hogeschool De Kempel. Daarnaast hebben zes besturen aangeven in 2024/2025 te willen toetreden. Vanaf volgend schooljaar nemen zij al deel aan de netwerkbijeenkomsten voor bestuurlijk overleg en netwerkbijeenkomsten voor schoolopleiders.

Gerelateerde berichten