MBO
PO
VO

Actueel | Voorlopers onderwijsregio’s van start

Tot 28 april konden samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. Uiteindelijk zijn er verdeeld over het land maar liefst 29 aanvragen ingediend, vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. Ook zijn een aantal landelijke aanvragen ingediend.

In de Onderwijsregio’s nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze beter inspelen op de personeelstekorten. Hierbij wordt in de regio samengebracht en versterkt wat er al gebeurt in de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren, RAP-regio’s en de allianties van lerarenopleidingen.

De sociale partners (PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH, UNL, AOb, CNV, FvOv, AVS, PVVVO, BVMBO) en het Ministerie van OCW hebben gezamenlijk de ingediende aanvragen beoordeeld en de Realisatie Eenheid (RE) gevraagd met de regio’s aan de slag te gaan. Op korte termijn betekent dit een verdere uitwerking en concretisering van de plannen. Voor een aantal aanvragers is specifiek het betrekken van de beroepsgroep een aandachtspunt. Bij sommige regio’s wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om aanvragen samen te voegen. Daarom is aan deze regio’s een voorlopige status toegekend. Voor de zomer moet duidelijk zijn welke regio’s zich allemaal voorloper mogen noemen.

Op de lange termijn zullen de ervaringen van de voorlopers in een lerende aanpak gebruikt worden in de bredere totstandkoming van Onderwijsregio’s. Als onderdeel van deze lerende aanpak worden kennisdelingssessies georganiseerd en vindt monitoringsonderzoek plaats. Ook wordt flankerend onderzoek ingericht waarbij kennis en ervaring wordt benut van experts die reeds onderzoek doen of gedaan hebben naar vorm en/of inhoud van regionale samenwerking in het onderwijs.

Totaaloverzicht van ingediende aanvragen

Noord-Nederland

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)

Oost-Nederland

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)

Midden-Nederland

 • Midden-Nederland (vo/mbo)
 • RTC Transvita (po)
 • Utrecht Stad (po)
 • Almere (po/vo/mbo)

West-Nederland

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo/mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Gouda en Krimpenerwaard (po/vo)
 • RTC Cella Gouda / Alphen a/d Rijn e.o. (po)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)

Zuid-Nederland

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)

Landelijk

 • Landelijk groen onderwijs (vo/mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po/vo/mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)
Gerelateerde berichten