MBO
PO
VO

Oproep | Commissie Beoordelingsgerichte Peer Review zoekt gastleden

De Commissie Beoordelingsgerichte Peer Review beoordeelt de basiskwaliteit van aspirant-partnerschappen aan het eind van de aspirantfase. De commissie bestaat uit zo’n 25 experts op het gebied van Samen Opleiden verdeeld over de verschillende sectoren. Voor het schooljaar 2023/2024 zijn wij op zoek naar nieuwe gastleden (werkzaam binnen een partnerschap of aspirant-partnerschap).

Met de regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen ontvangen aspirant-partnerschappen subsidie om zich in vier jaar te ontwikkelen tot een partnerschap Samen Opleiden dat voldoet aan de basiskwaliteit, zoals beschreven in het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie. In het laatste jaar wordt de basiskwaliteit getoetst middels een beoordelingsgerichte peer review. Voor deze beoordeling levert het aspirant-partnerschap een zelfevaluatie basiskwaliteit aan waarin wordt aangegeven op welke wijze zij aan de basiskwaliteit voldoet. De basiskwaliteit van aspirant-partnerschappen wordt getoetst door de Commissie Beoordelingsgerichte Peer Review. Deze commissie bestaat uit 25 experts op het gebied van Samen Opleiden verdeeld over de verschillende sectoren. De commissie beoordeelt de basiskwaliteit aan de hand van de zelfevaluatie basiskwaliteit en gaat tijdens een bezoekdag in gesprek met het aspirant-partnerschap.

Wat houdt het werk van een gastlid in?

  • 4 vergaderingen om de toepassing van het beoordelingskader voor te bereiden en na te bespreken (3 vergaderingen van een dagdeel + 1 online vergadering van 1.5 uur);
  • Beoordelen van maximaal 2 aspirant-partnerschappen op het voldoen aan basiskwaliteit samen met 2 ervaren commissieleden en een secretaris vanuit DUS-I. De beoordeling bestaat uit het lezen van de Zelfevaluatie Basiskwaliteit, een voorbereidend gesprek met het panel en de bezoekdag zelf;
  • De maximale tijdsinvestering is 53.5 uur. De tijdsinvestering per beoordelingsgerichte peer review is 20 uur. De tijdsinvestering voor de vergaderingen is ca. 13.5 uur. Voor de kwaliteit van de beoordelingen is aanwezigheid verplicht.

Wie zoeken we?

  • Gastleden die werkzaam zijn binnen een partnerschap of aspirant-partnerschap. (Let op: kandidaten werkzaam bij een aspirant-partnerschap dat in 2024 wordt beoordeeld kunnen niet reageren);
  • Gastleden die werkzaam/actief zijn binnen een partnerschap als opleider (school/instituut), programmaleider, leidinggevende of onderzoeker;
  • Gastleden die bekend zijn met het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en enige ervaring hebben met (interne) audits Samen Opleiden & Professionaliseren
  • Gastleden die beschikbaar zijn voor 53.5 uur (vergaderingen en beoordelingen).

Ons streven is in de commissie een zo breed mogelijke vertegenwoordiging te hebben van partnerschappen, collega’s uit de scholen en de opleidingen, verdeeld over de verschillende sectoren met landelijke spreiding. Dat hanteren we ook als criterium bij het selecteren van gastleden. Dit betekent dat een gastlid uit een (aspirant)-partnerschap) dat nog niet vertegenwoordigd is in de commissie, voorrang krijgt op andere kandidaten.

Wat bieden wij?

Een gastlidmaatschap van een jaar voor een uitdagende en leerzame ervaring in een professioneel en enthousiast team en een passende vergoeding.

Interesse?

Spreekt de vacature u aan? Stuur ons dan een korte motivatie waarin u aangeeft wie u bent, waarom u dit zou willen doen en welke ervaring u meebrengt. De motivatie bevat minimaal 1 aanbeveling van iemand die aantoont dat u geschikt bent. In uw motivatiebrief geeft u ook aan bij welke partnerschap(pen) u werkzaam/betrokken bent en welke partners zijn aangesloten. Stuur uw reactie voor 30 april naar Robert de Vries (Uitvoeringscoördinator Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen) via rf.d.vries@minvws.nl. Vragen over deze oproep kunt u via hetzelfde e-mailadres stellen.

Gerelateerde berichten