VO

Oproep | Wie doet er mee aan de nieuwe Praktijkroute havo-educatie?

Voor de nieuwe praktijkroute havo-educatie is SLO, het landelijk expertisecentrum voor het curriculum, op zoek naar scholen met ambitieuze havisten die dit concept-examenprogramma komend schooljaar willen beproeven in de pilotfase.

Het schoolexamenvak Praktijkroute havo-Educatie (120 SLU) is ontwikkeld voor havisten. In de praktijkroute krijgen havisten in de bovenbouw (klas 4 en klas 5) de gelegenheid om zich te oriënteren op het beroep van leraar en het werkveld educatie. Leerlingen doen praktijkervaring op door bijvoorbeeld zelf eens in de huid te kruipen van de groepsleerkracht, (sport)trainer, educatief uitgever of schoolleider. De leerlingen gaan buiten het eigen leslokaal op onderzoek, zelf actief aan de slag op bijvoorbeeld een school, in een museum of bij de scouting en combineren dat met kennis op het gebied van onder meer didactiek en pedagogiek.

Alle opgedane vakinhoudelijke kennis en ervaringen helpen de leerling om (verder) te reflecteren op eigen interesses, kwaliteiten en talentontwikkeling en geven richting bij studiekeuze naar het hbo. Dit vak biedt daarnaast ruimte aan ontwikkeling van meer generieke vaardigheden die bij alle vervolgstudies gewenst en betekenisvol zijn, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerken, presenteren, onderzoeken en analyseren. Bij definitieve invoering van dit concept-examenprogramma kan dit worden afgesloten met een schoolexamen (SE) waarvan het cijfer meetelt in het combinatiecijfer. Gedurende de pilotfase heeft een school ook een ontheffing nodig van OCW om het programma als schoolexamenvak aan te kunnen bieden.

Meedoen aan de pilot?

SLO zal de pilotscholen de komende drie jaar begeleiden en samen met hen dit concept-examenprogramma uitrollen, onderzoeken en monitoren. De ervaringen van de scholen, leraren en leerlingen leiden tot onder meer:

  • verdere aanscherping van dit concept tot een definitief examenprogramma;
  • de ontwikkeling van een digitale handreiking voor het vak Praktijkroute havo-Educatie 


Gedurende deze pilot organiseert SLO voor de deelnemende scholen landelijke ontwikkelbijeenkomsten waar de pilotscholen ook met elkaar ervaringen kunnen delen en uitwisselen. De bijeenkomsten worden zowel gekoppeld aan curriculaire thema’s als thema’s van organisatorische aard. 

Aanmeldprocedure en informatiesessies

Heb je belangstelling om komend schooljaar met dit concept-examenprogramma aan de slag te gaan, schrijf je dan direct in (pdf, 128 kB). Voor meer informatie meld je je aan bij p.marsman@slo.nl voor een van de digitale informatiesessies op:

  • donderdag 23 februari (15.30 – 16.30 uur)
  • donderdag 2 maart (15.30 – 16.30 uur)
  • dinsdag 7 maart (15.30 – 16.30 uur).
Gerelateerde berichten