MBO
PO
VO

Interview | Zij-instromers werken met begeleiders aan curriculum op maat

Zij-instromer Chantal Holierhoek nam samen met haar begeleider van school Joyce Werkman (basisschool De Spits in Utrecht) en haar begeleider Ferry Lock van de opleiding (Pabo hogeschool Utrecht) deel aan het leernetwerk ‘Bouwen aan een samenhangend curriculum voor zij-instromers’, georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en onder leiding van Chris Kroeze en Miranda Timmermans. Naar aanleiding van een leervraag van Chantal ontwierp dit trio in vier bijeenkomsten gezamenlijk een ‘stukje’ curriculum. “Het was heel krachtig om in de driehoek, vanuit drie invalshoeken aan mijn leerpunt te werken en te bedenken hoe ik me daarin het beste kan ontwikkelen.”

Er is de afgelopen jaren al met heel wat studenten van lerarenopleidingen ervaring opgedaan met het ontwerpen van een samenhangend curriculum in de driehoek, maar dit leernetwerk was specifiek bedoeld voor zij-instromers. Is de werkwijze ook effectief voor deze groep leraren in opleiding? Naast de driehoek van Chantal, deden er ook driehoeken mee van zij-instromers uit het voortgezet onderwijs en het mbo.

Gerelateerde berichten