MBO
PO
VO

Brainstormsessie | Partnerschappen SO&P en RAP samen in RATO

De sectorraden, vakbonden en OCW hebben op basis van het advies van Asscher ‘Kinderen eerst’ eind december 2022 een werkplan opgesteld voor het vormen van zogenoemde RATO’s: Regio’s voor de Arbeidsmarkt van de Toekomst van het Onderwijs. Bestaande regionale samenwerkingen worden verder versterkt via RATO’s met bindende afspraken over de aanpak personeelstekort. Bekostiging vindt plaats vanuit de Regelingen Regionale Aanpak Personeelstekort (bekostiging wordt duurzaam) en het Samen Opleiden. De ambitie om 100 procent van de leraren op te leiden via de systematiek van het Samen Opleiden wordt verder uitgewerkt in regionaal verband; in de regio’s vindt nauwe afstemming plaats tussen opleidingen en scholen over de inhouden van elke fase van beroepsontwikkeling. Klik hier voor meer informatie.

Omdat de RATO’s al snel gevormd gaan worden – uitgaande van het werkplan – en de verdergaande samenwerking in die nieuwe structuur heeft dit consequenties voor de partnerschappen. Daarom hebben we op korte termijn een (online) brainstorm gepland. Al eerder hebben we een poll opengezet op onze website. De input die daaruit volgde benutten we in de voorbereiding van de brainstormsessie. Als Platform willen we graag met partnerschappen samen nagaan welke vraagstukken er bij het Samen Opleiden gaan spelen in de verdere vormgeving van de RATO’s. De vraagstukken die naar voren komen gaan we met elkaar clusteren, ordenen, verdere verdieping aan geven en kunnen we vervolgens meegeven aan zowel OCW, de vakorganisaties als de sectorraden. De uitkomsten van de brainstorm delen we ook met de Voorlopersgroep en benutten we voor de vormgeving van een sessie op de congresdag van het Platform op 13 april.

Online brainstormsessie | 7 februari 2023

Op die manier zetten we erop in om vanuit de partnerschappen verschillende betrokken partijen van advies te voorzien. Daarmee dragen we bij aan een stevige positionering van partnerschappen in de ontwikkeling naar RATO’s en voldoende focus op de kwaliteit van samen opleiden en professionaliseren. Graag nodigen we programmaleiders van partnerschappen po, vo en mbo uit voor een online brainstormsessie rond vraagstukken gerelateerd aan Samen opleiden en Professionaliseren en de ontwikkeling naar RATO’s. Deze sessie vindt plaats op dinsdag 7 februari a.s. van 09.00-11.00 uur via Teams.

Praktische informatie

Wanneer: Dinsdag 7 februari 2023
Tijdstip: 09.00 – 11.00 uur
Waar: Online via Teams
Doelgroep: Programmaleiders van partnerschappen po, vo en mbo
Aanmelding: Via dit aanmeldformulier. Een week voorafgaand aan de sessie ontvang je een mail met de link om in te loggen.

Gerelateerde berichten