MBO
PO
VO

Op zoek naar goede voorbeelden | Samen Opleiden & Professionaliseren en Basisvaardigheden

Eind oktober heeft het ministerie van OCW bekend gemaakt aan welke po-scholen en welke vo-scholen zij subsidie verstrekken voor om een gerichte impuls te geven aan het versterken van de basisvaardigheden. Op 3 november verscheen bovendien een rapport van de Onderwijsraad ‘Taal en rekenen in het vizier’, waarin de zorg voor bekwame leraren in taal- en rekenonderwijs een duidelijke plek heeft.

Op wat voor manier is jouw partnerschap of huisacademie bezig met dit thema? Op welke manier draag je bij aan de toerusting van (aanstaand) leraren om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken? Heb je daar ideeën over of ben je al betrokken bij plannen rond basisvaardigheden vanuit je partnerschap of huisacademie? Dan komen we graag met je in contact.

Gerelateerde berichten