MBO
PO
VO

Goede voorbeelden | Samen Opleiden bij de HAN

In de week van 3 t/m 7 oktober is het bij de HAN Academie Educatie de Week van het Samen Opleiden en publiceren ze elke dag een een mooi voorbeeld van Samen Opleiden op www.han.nl. We zetten ze hier voor je op een rij.

Samen professionaliseren

Kansengelijkheid is een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de media en dat hoog op de agenda staat bij de HAN. Op het gebied van onderwijs pakken 3 opleidingsscholen en de Pabo het thema samen op en organiseren bijeenkomsten over kansengelijkheid voor startende leraren en leraren in opleiding.

Samen opleiden van goede leraren

Een goede leraar is niet automatisch ook een goede leercoach. Dat betekent dat de lerarenopleidingen van de HAN en de schoolopleiders nog wat te doen staat. En liefst in samenhang, want opleiden gebeurt samen. Daarom onderzochten ze het belang van een goede leercoach.

Samen flexibiliseren

Om in alle opleidingstrajecten meer aan te sluiten bij de persoonlijke leerbehoefte van studenten en meer ontplooiingskansen te bieden voor werkenden, flexibiliseert de HAN Academie Educatie al haar opleidingen. Alle werkveldpartners worden uitgenodigd om met mee te praten op 31 oktober tijdens de studiedag rondom het thema flexibel opleiden.

Samen onderzoeken

De MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict is dé plek waar onderzoek, werkveld en lerarenopleidingen samen komen om zich bezig te houden met vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict binnen het mbo. De werkplaats bestaat 4 jaar. Dat wordt op 1 november gevierd en er zal volop kennis worden gedeeld.

De urgentie van Samenspel

De HAN sloot de Week van Samen Opleiden af met een krachtig betoog over het belang van Samenspel tijdens de installatie van Wietske Kuijer als HAN-Lector Responsief Beroepsonderwijs.

Bron: Website HAN

Gerelateerde berichten