MBO
PO
VO

Reminder | Opgave studentenaantallen bij DUO vóór 1 oktober

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder uiterlijk 30 september voorafgaand aan het schooljaar een opgave doen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt ook voor de aspirant-opleidingsscholen. Via een formulier dient het aantal studenten doorgegeven te worden dat het voorafgaande schooljaar een opleiding volgde in het kader van de regeling. Deze opgave is de basis voor de berekening van de subsidie voor het lopende schooljaar.

Voorwaarden

Welke studenten tellen bij de opgave mee?

  • De studenten van een lerarenopleiding die partner is in de opleidingsschool.
  • De studenten voldoen aan de eisen uit de regeling.

De voorwaarden om de subsidie te ontvangen is:

  • De opleidingsschool leidt elk schooljaar minimaal 60 studenten op. Gebeurt dat niet, dan stopt de subsidie vanaf het daarop volgende schooljaar.

Meer informatie & veelgestelde vragen

Het aanmeldformulier vind je op de website van DUO. In dit document vind je enkele van de meest gestelde vragen over de subsidie tegemoetkoming opleidingsscholen.

Gerelateerde berichten