MBO
PO
VO

Ontwikkelsessie | Interprofessioneel opleiden & Samen Opleiden

In toenemende mate is het werkveld waarin educatieve professionals terechtkomen interprofessioneel. De integrale kindcentra zijn daar een goed voorbeeld van en vragen dat studenten en professionals samen kunnen werken in en met multidisciplinaire teams. Toch ontmoeten studenten, op de pabo maar ook in bijvoorbeeld het mbo, bij samenwerkingsopdrachten gedurende de opleiding vooral ‘soortgenoten’. Wat vraagt de interprofessionele praktijk van de wijze waarop we studenten opleiden? Die vraag staat centraal tijdens de ontwikkelsessie op woensdag 16 november a.s.

Groeien met nieuwe doelgroepen studenten?

De ambitie voor Samen Opleiden is dat alle aanstaand leraren via samen opleiden in partnerschappen worden opgeleid. Is het wenselijk in het licht van de 100% ambitie ​en het interprofessionele karakter van de praktijk om nu al breder te kijken binnen samen opleiden en de subsidieregeling Tegemoetkoming kosten Opleidingsscholen naar het opleiden van onderwijsprofessionals op niveau 4, 5 en 6?

Aandacht voor interprofessioneel opleiden zal de komende jaren steeds meer vanzelfsprekend worden binnen de partnerschappen Samen Opleiden. Het lerarentekort versnelt deze ontwikkeling. Dit zal ook ​veranderingen vragen in hoe we naar het opleiden op de werkplek kijken, wat dit betekent voor het curriculum op de verschillende opleidingen, beoordelingen etc. Ook is de financiering van de begeleiding/ondersteuning een aandachtspunt. Zowel vanuit de regeling alsook vanuit de diverse opleidingen en scholen/besturen.

Tijdens de sessie halen we ervaringen van interprofessioneel opleiden op binnen partnerschappen en benoemen we vraagstukken, om in je eigen praktijk van samen opleiden te benutten. Daarnaast verzamelen we ingrediënten voor een advies aan OCW over het faciliteren van een bredere doelgroep dan aanstaand leraren in de subsidieregeling Tegemoetkoming kosten Opleidingsscholen.

Praktische informatie

Datum: Woensdag 16 november 2022
Tijd: 9.00-11.30 uur
Locatie: online via Teams
Reeks: Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks ontwikkelsessies over Groei van Samen Opleiden.
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Gerelateerde berichten