MBO
PO
VO

Ontwikkeltraject | Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Je kan je inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvang je bericht van ons.

Kwaliteitscultuur Samen Opleiden: samen leren, ontwikkelen en creëren!

Wat verstaan we onder kwaliteitscultuur bij Samen Opleiden? Wat onderneem je om er zicht op te krijgen en hoe kun je de kwaliteitscultuur in je partnerschap versterken? Nu we gaan werken met peer review en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsontwikkeling bij de partnerschappen komt te liggen, ontstaan er vragen ten aanzien van de kwaliteit van Samen Opleiden. Ga samen met andere partnerschappen Samen Opleiden aan de slag met deze vragen in het traject ‘Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur’.

Tijdens het traject ‘Leren Onderzoeken Creëren Kwaliteitscultuur’(LOCK) ga je aan de slag met vraagstukken rondom het versterken van de kwaliteitscultuur binnen de complexiteit van het werken in partnerschappen. Doel daarvan is het niet alleen het geven van een impuls aan de kwaliteitscultuur van jouw partnerschap en de andere deelnemende partnerschappen, maar ook het leveren van een bijdrage aan kennisontwikkeling van Samen Opleiden landelijk. Tijdens het traject wordt je ondersteunt door experts bij het leren, ontwikkelen en creëren en delen van kennis, inzichten en ervaringen.

Doelen

• Kwaliteitscultuur betekenisvol maken voor partnerschappen Samen Opleiden.
• Komen tot gedeelde beelden bij kwaliteitscultuur van partnerschappen Samen Opleiden.
• Tools ontwikkelen die gebruikt kunnen worden t.b.v. kwaliteitscultuur door alle partnerschappen Samen Opleiden.
• Versterken van de kwaliteitscultuur partnerschappen Samen Opleiden.

LOCK-groepen

Het traject bestaat uit vier bijeenkomsten. In de startbijeenkomst bepalen we volgens de open space-methodiek aan welke vraagstukken we in LOCK-groepen gaan werken. Aan het einde van deze bijeenkomst kies je bij welke LOCK-groep je aansluit. De verschillende LOCK-groepen ontmoeten elkaar tijdens drie vervolgbijeenkomsten. Tussen deze bijeenkomsten door houden de leden van een LOCK-groep online en via mail met elkaar contact.
Iedere LOCK-groep werkt onder begeleiding van een expert vraagstukken uit tot concrete producten die bruikbaar zijn voor partnerschappen Samen Opleiden. Deze opbrengsten lanceren we op het landelijke congres van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in 2023. Kortom: samen leren, ontwikkelen én creëren!

Voor wie?

Het LOCK-traject is gericht op partnerschappen po, vo en mbo, die de eigen kwaliteitscultuur willen (door)ontwikkelen en willen bijdrage aan kennisontwikkeling en -deling op landelijk niveau. Zowel collega’s van erkende partnerschappen als van aspiranten zijn van harte welkom om deel te nemen. Vanuit de partnerschappen is het traject met name bedoeld voor:

  • Programmaleiders
  • Opleidingscoördinatoren uit opleidingsinstituten
  • Opleidingscoördinatoren uit scholen/besturen
  • HR- of kwaliteitsmedewerkers


Data en locatie bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op een nader te bepalen locatie plaats in Utrecht op:

  • Vrijdag 23 september 2022 van 9.30 – 16.00 uur
  • Vrijdag 14 oktober 2022 van 9.30 – 12.30 uur
  • Woensdag 7 december van 9.30 – 12.30 uur
  • Vrijdag 10 februari 2023 van 9.30 – 12.30 uur

Achtergrondinformatie

Gerelateerde berichten