MBO
PO
VO

Ontwerpnetwerk | Een curriculum in samenhang voor zij-instromers

Leerroute voor zij-instromers ontwerpen in de driehoek

De afgelopen jaren is er in vijf ontwerpnetwerken po en vo gewerkt aan het bouwen van een curriculum in samenhang. Deze ontwerpnetwerken hebben waardevolle inzichten en producten opgeleverd, zoals vormgegeven in de Ontwerpkit Bouwen aan een samenhangend curriculum voor het opleiden van leraren. We willen nu kijken in hoeverre deze opbrengsten ook werken voor het opleiden van zij-instromers, wat extra nodig is of anders moet en of dit bijdraagt aan de meer op maat begeleiding en opleiding die volgens onderzoek zo wenselijk is voor deze doelgroep. Om deze vragen te beantwoorden starten we komend schooljaar een nieuw traject voor zij-instromende driehoeken.

Samen met de driehoek (school, opleiding én zij-instromer) van jouw partnerschap po, vo of mbo ga je onder begeleiding van Miranda Timmermans en Chris Kroeze al ontwerpend aan de slag met de ontwerpkit. Het resultaat is niet alleen een samenhangend curriculum-onderdeel voor je eigen opleiding, maar ook een uitbreiding van de tool voor het bouwen van een curriculum in samenhang voor de zij-instromer. Is dit een mooie verdieping voor jouw partnerschap? Meld je dan aan!

Doel

Bouwen aan een gezamenlijk curriculum voor zij-instromers in de context van het Samen Opleiden & Professionaliseren.

Voor wie?

verschillende partnerschappen. Per partnerschap neemt een vaste driehoek van zij-instromer, opleider(s) uit de school en opleider van de opleiding deel. Afhankelijk van waar taken zijn belegd wordt de opleiding vertegenwoordigd door de instituutsopleider, de vakdidacticus of studieloopbaanbegeleider. De school wordt vertegenwoordigd door de schoolopleider, werkplekbegeleider, coach of mentor van de zij-instromer; de collega nauw betrokken is bij het leerproces van de zij-instromer en een belangrijke rol speelt in de ondersteuning van diens leerproces.

Werkwijze & opbrengsten

  • Verdiepen van opleiden in de context van in de school opleiden
  • Benutten van elkaars expertise/kwaliteiten als school, opleidingsinstituut en zij-instromer
  • Werken met en het verscherpen van de tool en ontwerpprincipes
  • Co-creatie

Elk partnerschap heeft aan het einde kennis, ervaring en vaardigheden opgedaan omtrent het ontwikkelen van een gezamenlijk curriculumonderdeel in de driehoek voor zij-instromers en nagedacht over hoe dit te verbreden binnen het eigen partnerschap.

Deelname

Het netwerk komt vier keer bij elkaar. Voor de bijeenkomsten reserveren we drie uur. De ontmoetingen vinden plaats in Utrecht. Je neemt deel aan alle vier de bijeenkomsten, met alle drie of vier betrokken deelnemers uit jouw partnerschap. Per bijeenkomst werk je onder begeleiding van Miranda en Chris samen met afgevaardigden (opleiding, school en zij-instromer) van vijf andere partnerschappen aan de implementatie en verbetering van de werkwijze van het ontwerpnetwerk in jouw organisatie.

  • Dinsdag 4 oktober 2022 van 16.00 tot 19.00 uur
  • Dinsdag 1 november 2022 van 16.00 tot 19.00 uur
  • Dinsdag 22 november 2022 van 16.00 tot 19.00 uur
  • Dinsdag 13 december 2022 van 16.00 tot 19.00 uur

Miranda Timmermans werkt als lector bij het partnerschap Partners in Opleiding & Ontwikkeling, Marnix Academie Utrecht, waar ze zich bezig houdt met vragen rondom leren en opleiden op de werkplek, in de school opleiden en de kwaliteit van Samen Opleiden & Professionaliseren. Daarnaast werkt ze als zelfstandige aan opdrachten die te maken hebben met de kwaliteit van leren en opleiden op de werkplek, begeleidt ze aspirant-opleidingsscholen en ondersteunt zij bij de ontwikkeling van samenhangende curricula.

Chris Kroeze werkt als lerarenopleider, trainer en onderzoeker voor de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom het werkplekleren als onderdeel van een opleidingscurriculum in het algemeen, en het Opleiden in de School in het bijzonder. Daarnaast werkt hij als zelfstandige aan opdrachten met betrekking tot het samen opleiden en de school als een organisatie om in te leren. Kroeze is verder instituutsopleider bij partnerschap Arnhem & Achterhoek.

Gerelateerde berichten