MBO
PO
VO

Oproep | Bijdragen themanummer Tijdschrift voor Lerarenopleiders 2022

Het aandeel van werkplekleren in het programma van de lerarenopleidingen is de afgelopen jaren substantieel gegroeid en leren in de praktijk/school is niet meer weg te denken als een essentieel onderdeel van het curriculum bij het opleiden van aanstaande leraren (hierna duiden we deze groep aan met de term ‘studenten’). Streven is dat in 2025 alle studenten stage lopen binnen de context van Samen Opleiden/partnerschappen.

Velon is benieuwd naar de kennis en ervaringen t.a.v. het leren op de werkplek. Daarom zijn ze voor de invulling van het Tijdschrift voor Lerarenopleiders (TvL) themanummer over ‘Werkplekleren van aanstaande leraren’ op zoek naar bijdragen die dieper ingaan op de kracht van het leren op de werkplek en dat combineren met een aantal kritische kanttekeningen/valkuilen bij het leren op de werkplek van studenten.

Onderwerpen

Velon is op zoek naar bijdragen over:

  • De ontwikkeling van werkplekleren
  • De didactiek van werkplekleren
  • De rol van actoren
  • De contexten van werkplekleren
  • Instituuts- en werkplekleren

Soort bijdragen & voorstel indienen

Voorstellen voor bijdragen dienen uiterlijk 30 maart 2022 te worden ingediend bij de hoofdredactie. Bezoek de website van Velon voor informatie over het soort bijdragen en de procedure.

Meer informatie & voorstel indienen

Gerelateerde berichten