MBO
PO
VO

Pilots ontwikkelingsgerichte peer review | Interesse in deelname?

Wil je als erkend partnerschap meewerken aan het verkennen van de nieuwe werkwijze voor de ontwikkelingsgerichte peer review, je verdiepen wat daarbij komt kijken en de opbrengsten delen met andere partnerschappen? Meld je dan aan voor de pilots die we in 2022 hiervoor organiseren.

Doel van de pilots is om bij partnerschappen en experts op te halen op welke wijze de procedure voor de ontwikkelingsgerichte peer review in de praktijk ingezet kan worden om de kwaliteitsontwikkeling van samen opleiden te versterken. Dat geldt zowel voor het ontvangend partnerschap als de partnerschappen van de bezoekende panelleden. In de pilots in 2021 werd ook de focus gelegd op basiskwaliteit. In de werkwijze peer review voor erkende partnerschappen is de check op basiskwaliteit níet expliciet aan de orde. Dat brengt een aantal wijzigingen met zich mee die in de pilots in 2022 aan bod komt. De opbrengsten van de pilots worden benut in de handreiking ontwikkelingsgerichte peer review die we via deze informatiepagina delen met het veld van partnerschappen.

Praktische informatie

De pilots starten in het voorjaar, en lopen door tot en met het najaar van 2022. Deelname kan óf als ontvangend partnerschap, óf als partnerschap dat deel uitmaakt van het bezoekend panel. Voor programmaleiders van de pilot-partnerschappen bedraagt de tijdsinvestering voor gezamenlijke bijeenkomsten via het Platform ongeveer drie dagen. Deelname aan de pilots betekent daarnaast nog een (aanzienlijke) tijdsinvestering rond de voorbereiding (o.a. de kritische reflectie schrijven danwel lezen), de voorbereiding en uitvoering van de peer reviewdag, en de verslaglegging. Deelnemende partnerschappen worden gevraagd voorbeelden, werkwijzen en inzichten uit de pilots te delen via de website van het Platform.

Aanmelden

Via onderstaand formulier kun je laten weten deel te willen nemen aan de pilots. Aanmelden kan t/m vrijdag 18 februari. Op basis van spreiding over verschillende sectoren, regio’s en samenstelling van partnerschappen selecteren wij een aantal partnerschappen om deel te nemen aan de pilots en ontvang je bericht van ons.

Naar aanmeldformulier

Vragen?

Voor vragen of meer informatie, neem contact met ons op via platformsamenopleiden@vo-raad.nl.

Gerelateerde berichten