MBO
PO
VO

Ontwikkelsessies | Groei van Samen Opleiden

Het Platform heeft in 2021 vier sessies georganiseerd voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei. Een aantal thematieken die daaruit naar voren kwamen, zetten we in gerichte ontwikkelsessies in 2022 nog eens centraal. We gaan dieper in op het onderwerp, verkennen mede op basis van ervaringen in partnerschappen de specifieke vraagstukken, dilemma’s en aanpakken. Deelnemers delen voorbeelden, bespreken adviezen en werken samen met het Platform aan handreikingen of praktijkillustraties.

Heb je ervaring als partnerschap op een of meer van deze thema’s? Wil je je eigen praktijkvoorbeelden en inzichten inbrengen? Wil je met andere partnerschappen gericht aan de slag op het thema? Heb je ideeën hoe we het thema nog verder kunnen verdiepen en andere partnerschappen maar ook landelijk verdere stappen kunnen maken? Dan nodigen we je van harte uit.

Direct aanmelden

Overzicht Ontwikkelsessies

Ontwikkelsessie | Kern – schilconstructies als groeimogelijkheid
Datum: Donderdag 10 maart 2022
Tijd: 9.00 uur – 11.30 uur | Online
Kernwoorden: Verschijningsvormen kern-schil, op welke thema’s werk je samen, welke studenten tellen mee in de regeling, verhouding kern- en schilscholen, kwaliteitsvragen.

Ontwikkelsessie | Groei van Samen Opleiden en financiële modellen
Datum: Vrijdag 25 maart 2022
Tijd: 9.00 uur – 11.30 uur | Online
Kernwoorden: transparantie als uitgangspunt voor verdeling van middelen, verscheidene financiële modellen bij uitbreiding, inzet middelen en kwaliteit.

Ontwikkelsessie | Partnerschappen Samen Opleiden en bestuurlijke fusies
Datum: Donderdag 31 maart 2022
Tijd: 9.00 uur – 11.30 uur | Online
Kernwoorden: fuseren door besturen/instellingen met impact op een of meer partnerschappen – scenario’s voor samenwerking, fusies en visies, kwaliteit en peer review bij fusies.
Meer lezen: Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst

Ontwikkelsessie | Nieuwe doelgroepen Samen Opleiden & Professionaliseren
Datum: Tijdens De week van Samen Opleiden | 11 t/m 13 april 2022 | NB Aanmelden t.z.t. via congresformulier
Kernwoorden:
 Overwegingen nieuwe doelgroepen binnen SO&P structuur vanuit o.a. lerarentekort, samenstelling teams, begeleidingsstructuur, meerwaarde interprofessioneel opleiden.

Ontwikkelsessie | Sectoroverstijgende samenwerking
Datum:
Tijdens De week van Samen Opleiden | 11 t/m 13 april 2022 | NB Aanmelden t.z.t. via congresformulier
Kernwoorden: meerwaarde sectoroverstijgende samenwerking vanuit het perspectief van de student & loopbaanontwikkeling, mogelijkheden en drempels.

Ontwikkelsessie | Krimpregio’s en groei van Samen Opleiden
Datum: Donderdag 19 mei 2022
Tijd: 9.00 uur tot 11.30 uur | Online
Kernwoorden: contextspecifieke factoren in de groei t.a.v. groei, werkplekbegeleiding organiseren in krimpregio’s, werving van aanstaand leraren en rol van het partnerschap

Ontwikkelsessie | Interprofessioneel opleiden & Samen Opleiden
Datum: Donderdag 16 november 2022
Tijd: 09.00-11.30 uur | Online

Gerelateerde berichten