MBO
PO
VO

Kennisvlog #2 | Samen leraren opleiden tot weerbare en veerkrachtige professionals

De kennisvlogs van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn bedoeld om de kennisdeling omtrent het samen opleiden en professionaliseren van leraren te versterken. Wat zegt de theorie ons hierover en hoe kan dit een plaats krijgen in de praktijk? Elke keer is er een andere gastspreker (bijv. lector of practor) die kennis deelt en op zijn of haar manier laat zien hoe die kennis in het Samen Opleiden een plek kan krijgen.

Praktijkonderzoek naar creativiteitsontwikkeling in de lerarenopleiding

In de tweede kennisvlog neemt docent-onderzoeker Hanneke Maassen (Aeres Wageningen) ons mee in haar praktijkonderzoek naar creativiteitsontwikkeling bij leraren in opleiding. De maatschappij vraagt om jonge mensen die zich flexibel kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Dat vraagt niet alleen een mate van creativiteit van onze leerlingen en studenten, maar ook van hun leraren  en dus van het opleiden van die leraren.

Hanneke vertelt hoe zij op basis van de theorie van art-based research drie pilots in creativiteitsontwikkeling op de lerarenopleiding van Hogeschool Aeres Wageningen opzette en uitvoerde. Twee studenten die deelnamen aan de pilot creativiteitsontwikkeling vertellen wat het inhield en hen opleverde voor hun professionele ontwikkeling. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek houdt Hanneke een pleidooi voor creativiteitsontwikkeling in de lerarenopleidingen en partnerschappen.

Meer informatie

Lees hieronder meer over het onderzoek van Hanneke en relevante artikelen:

Welke plek heeft creativiteitsontwikkeling nu in Samen Opleiden en hoe zien jullie de toekomst? Neem gerust contact op met Hanneke Maassen via h.maassen@aeres.nl

Gerelateerde berichten