MBO
PO
VO

31 maart 2022 | Ontwikkelsessie Partnerschappen Samen Opleiden en bestuurlijke fusies

In onderwijsland zijn fusies van besturen regelmatig aan de orde. Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen en besturen graag bij hun ontwikkelingen. Heeft jouw partnerschap te maken met bestuurlijke fusies, waardoor je voor vragen komt te staan rond, bijvoorbeeld, het toetreden van een nieuwe partnerschool of het fuseren met een ander partnerschap? Neem dan deel aan deze ontwikkelsessie waarin je met een aantal partnerschappen gericht rond deze thematiek in gesprek gaat en samen vraagstukken, afwegingen en scenario’s op een rij zet. 

 Op donderdag 31 maart van 09.00 – 11.30 uur vindt een eerste werkbijeenkomst rondom dit thema plaats waarin we aan de hand van casuïstiek de verschillende vraagstukken aangaande dit thema gaan verzamelen en uitdiepen. Daarbij gaan we in wat de fusies betekenen voor onderwerpen uit de vier waarborgen van het kwaliteitskader, en een aantal specifieke vraagstukken, zoals:

  • De overweging wel of niet een partnerschapsfusie aan te gaan.
  • Het proces van een partnerschapsfusie; welke stappen zet je om van twee partnerschappen naar één te gaan?
  • Wat betekent een bestuurlijke fusie of een partnerschapsfusie voor de samenwerkingsovereenkomst en het bijbehorende beleid? en
  • Hoe zorg je in de nieuwe samenstelling van je partnerschap dat je de (basis)kwaliteit van Samen Opleiden behoudt?

Programma

In het eerste deel van de bijeenkomst komen pitches van partnerschappen aan bod waarin zij hun casus presenteren en dilemma’s en eventuele aanpak toelichten. Vervolgens gaan de deelnemers in kleine groepen in gesprek én aan de slag met een of meer vraagstukken die in de eigen context spelen. De vraagstukken worden verkend, verschillende scenario’s besproken, en handvatten om stappen te zetten in het proces rond de fusies worden uitgewisseld en opgetekend.

De uitkomsten van de werkbijeenkomst benut het Platform om, samen met een aantal deelnemers, een afwegingskader met relevante vragen en aandachtspunten op te stellen.

Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op zowel partnerschappen als scholen/besturen die nog niet tot een partnerschap behoren, maar die te maken hebben (of krijgen) met een fusie. Hierbij richten we ons op diegenen binnen de partnerschappen/scholen/besturen die zich bezighouden met het beleid en de organisatie van het partnerschap of de fusie, zoals programmaleiders, coördinatoren en stuurgroepleden.

Praktische informatie

Datum: Donderdag 31 maart 2022
Tijd: 9.00-11.30 uur
Locatie: fysiek indien mogelijk (na de persconferentie van 8 maart wordt hier een definitief besluit over genomen)
Reeks: Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks ontwikkelsessies over Groei van Samen Opleiden.
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

 

Gerelateerde berichten