MBO
PO
VO

Kwaliteitsinstrument | Gereviseerd analoog Zelfevaluatiekader Samen Opleiden

Met het Zelfevaluatiekader samen opleiden (ZEK) kun je de kwaliteit van een werkplekleeromgeving voor Samen Opleiden in kaart brengen, ontwikkelen, monitoren en borgen. Vanaf 2006 is het ZEK voortdurend in ontwikkeling. In 2020-2021 is het ‘analoge’ ZEK gereviseerd tot een nog handzamer instrument (Geldens, Ruit, Popeijus, Meuleman & Janse, 2022). De revisie vond plaats op basis van onderzoeksbevindingen en tegen het licht van het Kwaliteitskader Samen Opleiden & inductie en werkwijze peer review.

Vanuit opgedane kennis, inzichten en ervaringen van gebruikers blijkt het ZEK een geschikt instrument om de kwaliteit van Samen Opleiden op opleidingsscholen in beeld te brengen, te monitoren en te borgen. Hiervoor zijn onderstaande ZEK-materialen ontwikkeld en klaar voor gebruik. De opbrengst van het ZEK valt of staat met de wijze waarop partnerschappen dit kwaliteitsinstrument inzetten.

ZEK-instrumenten

De volgende instrumenten zijn beschikbaar:

Vervolg

In een vervolgproject in 2021-2022 gaan we vanuit het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden en het partnerschap SAM op basis van de projectopbrengsten uit 2020-2021, opnieuw in co-creatie, het ‘analoge’ ZEK (posters en toelichting) aanpassen en een online ZEK ontwikkelen.

Meer informatie

Nieuwsgierig naar meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

 

 

Gerelateerde berichten