VO

Factsheet | Ondersteuning van de professionele ontwikkeling van leraren

Succesvol leidinggeven in het onderwijs

Leraren spelen een cruciale rol in de kwaliteit van het onderwijs. Steeds meer scholen zien Strategisch HRM als aangrijpingspunt voor kwaliteitsverbetering, professionele ontwikkeling en het omgaan met actuele vraagstukken zoals het terugdringen van het lerarentekort en personeelsbehoud bij krimp. Onderzoek laat zien dat het personeelsbeleid van scholen nog lang niet altijd voorziet in het ondersteunen van de professionele ontwikkeling van leraren. Het programma Voortgezet leren heeft in een factsheet handvatten voor scholen om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van leraren op een rij gezet .

Naar factsheet

Onderzoek

Voortgezet Leren heeft de factsheet ontwikkeld op basis van inzichten uit het monitoringsonderzoek strategisch personeelsbeleid 2020. Dit onderzoek is in opdracht van de VO¬raad uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en geeft onder meer inzicht in de doorwerking van het strategisch personeelsbeleid in de schoolpraktijk. Aan het onderzoek werkten 134 besturen, en schoolleiders en leraren van 161 scholen mee.

Meer informatie

Meer weten over begeleiding van (startende) leraren? Neem een kijkje op:
www.voortgezetleren.nl/shrm
www.bsl¬ontwerptool.nl
www.startwijzervo.nl
www.loopbaanleraren.n

Gerelateerde berichten