MBO
PO
VO

Terugblik | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

Op 22 november 2021 organiseerde het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren in samenwerking met de VH, VSNU en het programmabureau 10voordeleraar een informatiebijeenkomst omtrent het Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden. Tijdens de bijeenkomst zijn partnerschappen meegenomen in het bestuursakkoord, lichtten de regionale allianties ELA en RAZON hun plannen toe en is er doorgepraat over wat dit alles kan betekenen voor partnerschappen SO&P. De uitkomsten van de bijeenkomst zijn in informatieve visuals samengevat.

Naar verslag

Gerelateerde berichten