MBO
PO
VO

Actueel | Aanvraag subsidie nieuwe partnerschappen Samen Opleiden 2022/2023

In 2022 kunnen er aanvragen voor subsidie voor nieuwe partnerschappen worden ingediend bij DUS-I. Er is plek voor 13 nieuwe aspirant-opleidingsscholen (7 po, 3 vo en 3 mbo).

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe aspirant-partnerschappen 2022

Op woensdag 9 februari (09.30 – 11.30 uur)  vindt voor belangstellenden die een aanvraag willen indienen een bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst geeft Ronald Reus (DUS-I) toelichting op de aanvraagprocedure en Miranda Timmermans (voorzitter van de beoordelingscommissie DUS-I en lector Samen Opleiden & Professionaliseren bij hogeschool Marnix) informatie over het opstellen van het ontwikkelplan voor 1 oktober 2022 en kunnen de deelnemers hun vragen hierover inbrengen.

Aanmelden informatiebijeenkomst

Beoordeling

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de beoordelingscriteria voor aspirant-opleidingsscholen afgeleid uit het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie.

Tips voor opstellen aanvraag

Bent u benieuwd naar de eerdere aanvraagrondes en de aandachtspunten die daaruit naar voren kwamen? In het verslag van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2021 staan tips en suggesties voor het opstellen van een aanvraag.

Meer informatie

Heeft u belangstelling om een subsidieaanvraag in te dienen? Neem dan contact op met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voor op-maat-ondersteuning en verdere voorlichting:

Gerelateerde berichten