MBO
PO
VO

Actueel | Zeven nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Zeven nieuwe partnerschappen kunnen aan de slag als partnerschap Samen Opleiden. Binnen een partnerschap werken scholen en lerarenopleidingen intensief samen om aankomende leraren zo goed mogelijk op te leiden. Studenten worden voor een groot deel in de school opgeleid tot leraar. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen partnerschappen Samen Opleiden.

Maar liefst zeven van de negen aanvragen is met een (ruime) voldoende beoordeeld. Een mooie prestatie dat deze partnerschappen een gezamenlijke basis hebben kunnen leggen voor het Samen Opleiden. De aspirant-opleidingsscholen hebben de komende vier jaar de aspirant status en ontvangen hiervoor subsidie in het kader van de regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Maak kennis met de nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren feliciteren wij deze nieuwe partnerschappen van harte met hun aspirant-status. Aan drie nieuwe aspiranten hebben we een aantal vragen voorgelegd:

  • Verschil Verbindt | po > Maak nader kennis
  • PILOTS (Partnerschap integraal leraren opleiden Twente en Salland) | vo
  • Meridiaan opleidingsschool | vo
  • De Grift | vo
  • Opleidingsschool Delflanden Westland (ODW) | vo > Maak nader kennis
  • Opleidingsschool Yuverta | mbo > Maak nader kennis
  • Opleidingsschool mbo Limburg | mbo

Verslag van bevindingen 2021

Klik hier voor het verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2021.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt

De komende jaren staan voor de aspiranten in het teken van de doorontwikkeling tot erkende partnerschappen Samen Opleiden. Wij bieden daar ondersteuning bij, onder meer door het opzetten van leernetwerken, door het delen van kennis en ervaring van al geroutineerde partnerschappen en het verzamelen en delen van kennis over Samen Opleiden & professionaliseren via sessies en onze website platformsamenopleiden.nl.

 

Gerelateerde berichten