MBO
PO
VO

Dag van de Lerarenopleider | Lerarenopleiders in het zonnetje

Het is vandaag de Dag van de Lerarenopleider! Een initiatief van Velon en verschillende beroeps- en vakverenigingen. Velon vraagt scholen, instituten en lerarenopleidingen om het initiatief te omarmen en om vandaag lerarenopleiders in hun eigen team – en op hun eigen werkplek – deze dag in te vullen om zo samen meer bekendheid te geven aan het prachtige beroep van de lerarenopleiders! Ook het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zet op deze bijzondere dag de lerarenopleiders van Nederland graag in het zonnetje. We vroegen aan studenten die deelnemen aan ons curriculumontwerpnetwerk:  wat waardeer je zo in je opleiders?

Opleidingsschool Zutphen | VO

Ken Slangewal, student Duits, over zijn opleiders Willeke Voskamp (werkplekbegeleider), Paul van den Hoogen (instituutsopleider) en Theo van Zon (instituutsopleider):  “Ik waardeer het van mijn opleiders dat ze begrip hebben voor mijn situatie als leraar in opleiding, en dat ze in hun communicatie niet zo formeel zijn. Dat geeft een positief gevoel en is een ondersteunende factor in mijn proces naar de eindstreep. Als student moet je het zelf doen, maar mijn opleiders bieden mij belangrijke handvatten.”

Ken, Willeke en Paul

Opleidingsschool Friese Poort en NHL Stenden | MBO

Patty Jordens is docent Verpleegkunde bij ROC Friese Poort en volgt de PDG-opleiding. Zij zegt over haar opleiders Marja Bruin (schoolopleider), Berinda de Jong (coördinerend instituutsopleider) en Arjenne van der Zee (instituutsopleider): “Mijn opleiders geven mij echt een gevoel van gelijkwaardigheid, tijdens het samen opleiden, dat waardeer ik zeer. Mijn werkplekbegeleider laat mij bovendien heel vrij, coacht wanneer ik vragen heb. Daardoor ben ik zelf in de lead, helemaal eigenaar van mijn leerproces.”

Arjenne, Patty, Marja en Berinda

Aspirant-opleidingsschool Noordermarke | VO

Dominique van der Weide, student Duits, over haar opleiders Heleen Vellekoop (instituutsopleider) en Ellen van Opzeeland (schoolopleider en programmaleider samen opleiden): “Ik waardeer dat ze altijd vrolijk en positief blijven! Bij mijn schoolopleider, Ellen, kan ik terecht als er onduidelijkheden zijn, en Heleen, opleider van instituut, is een soort rechterhand met wie ik altijd informatie kan uitwisselen.”

Ellen, Dominique en Heleen

Brede opleidingsschool Dordrecht | PO

Emily Coort, student aan de flex-route, over haar opleiders Leonie Hoogerheide (bovenschools schoolopleider), Esther Struijk (schoolopleider) en Marianne van Wijngaarden (instituutsopleider en programmaleider samen opleiden): “Wat ik zo waardeer is dat mijn opleiders je goed helpen als je het zelf even niet weet. Ze geven mij echt het vertrouwen dat het weer goed komt. Mijn schoolopleider wijst mij echt op de goede dingen die ik al laat zien, wat ik allemaal kan, dat werkt goed voor mij.”

Emily, Esther en Marianne

Dag van de lerarenopleider | Opleiders in partnerschap de Noord-Hollandse Samenscholing aan het woord

Binnen het partnerschap Noord-Hollandse Samenscholing leren studenten, leerkrachten, opleiders en onderzoekers van en met elkaar, in onderlinge afhankelijkheid en gelijkwaardigheid. Op deze Dag van de Lerarenopleider laten we instituutsopleider Daniëlle Ooteman en bovenschoolse schoolopleider Petra ten Hagen aan het woord over hun rol en hun bijdrage aan het Samen Opleiden.

Petra ten Hagen: “Wij als opleiders moeten steeds die verbanden helpen leggen tussen theorie en praktijk, niet voor niets de overkoepelende waarborg in ons leermodel.”

Daniëlle Ooteman: “We hebben een flexibele houding, we hebben vertrouwen in elkaar, we durven dingen uit te proberen en we hebben zelf ook die onderzoekende houding – practice what you preach.”

> Naar interview

Gerelateerde berichten