PO

Rapport | De ontmoeting tussen onderwijs en onderzoek

Onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden, dat is het doel van het programma ‘Versterking Kennisinfrastructuur’ dat in 2019 van start is gegaan. Maar wat heeft dit programma opgeleverd? En wat zijn succesfactoren en obstakels om het onderwijs meer evidence-informed te verrijken? Lees de bevindingen van het Verwey-Jonker Instituut in het rapport: de ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek.  

Kennis uit onderzoek kan helpen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is dan ook een groeiende behoefte aan inzichten over ‘wat werkt’ en ‘wat niet werkt’ in het onderwijs. In de praktijk komt het onderzoek niet altijd terecht in de klas of binnen de school. Daarom is er vanuit het programma ‘Versterking Kennisinfrastructuur’ in acht projecten gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid, vindbaarheid en toepasbaarheid van kennis uit onderzoek voor onderwijsprofessionals.

Het programma

Voorbeelden van deze projecten zijn onder andere de pilot gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren en andere onderwijsprofessionals, de regionale kennisagenda’s, de leergang Onderzoeksmatig Besturen, het Platform Samen Onderzoeken en diverse tools zoals de Leeromgeving Onderzoekscultuur.

Maar bovenal vonden er inspirerende ontmoetingen plaats tussen bevlogen koplopers uit onderzoek en onderwijspraktijk. Hieruit kwamen een aantal waardevolle lessen voort over wat er werkt in de verbinding tussen onderwijs en onderzoek én welke obstakels er liggen.

Succesfactoren

Co-creatie tussen onderwijsprofessionals en onderzoekers blijkt een sleutel te zijn. Samen aan de slag vanuit een gedeelde ambitie leidde tot waardevolle inzichten, groei van wederzijds begrip en vertrouwen. Overigens zijn veel producten uit het programma in co-creatie ontwikkeld. Ook praktijkvoorbeelden blijken van groot belang. Enerzijds maken zij de toepassingsmogelijkheden helder voor leraren, en anderzijds krijgt de wetenschap een beter beeld van de vragen die spelen op de werkvloer van leraren.

Obstakels

De beschikbaarheid van wetenschappelijke publicaties blijft een obstakel. Ondanks verschillende ontwikkelingen rondom open source onderzoek blijft veel verscholen achter betaalmuren, en dat is kostbaar voor onderwijsprofessionals. Door de wirwar van journals, publicaties en zoekmachines blijkt ook de vindbaarheid een uitdaging. En als je als leraar dan een artikel vindt, is ook de begrijpelijkheid van wetenschappelijke inzichten vaak een opgave. De toepasbaarheid van wetenschappelijke bevindingen is mede hierdoor vaak niet helder. Gedeeltelijk ligt dit aan de gebrekkige aansluiting van onderzoek op de praktijk, maar ook aan de manier waarop onderzoek beschreven wordt.

De volgende stap zetten

Evidence-informed werken vraagt om een cultuurverandering. In het programma zijn hier al goede stappen in gezet en ook veel onderwijsprofessionals en onderzoekers maken zich hier hard voor. De PO-Raad en het NRO hebben een aantal projecten een doorstart gegeven. Maar om echt het verschil te kunnen maken in de sector is er meer nodig. Een duurzame, stevige verbinding tussen onderwijs en onderzoek vraagt om een brede inzet en investeringen vanuit het ministerie, sectorraden, schoolleiders en schoolbesturen. Het programma heeft laten zien dat er mooie verbindingen zijn gelegd, nu is het tijd voor het bestendigen van deze verbindingen.

Meer lezen?

Download het rapport: ‘De ontmoeting tussen onderwijs & onderzoek’

Bron: Platform Samen Onderzoeken

Gerelateerde berichten