MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #6 Ondernemen en vernieuwen

In deze inspirerende aflevering vertellen Anna van Vliet en Luuk Thissen, twee startende leraren, over de vernieuwende initiatieven die zij hebben ondernomen tijdens hun opleiding: een handleiding voor docenten om studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, en verbetering van online-onderwijs in een ontdekkingsreis met leerlingen. Anna en Luuk spreken met gastheer Joep Stassen over deze initiatieven, hoe die de ruimte kregen om tot stand te komen in de samenwerking met de school en het instituut, en hoe zij de partnerschappen kunnen inspireren. Beide leraren merken op dat ze de vrijheid hebben gekregen om hun initiatieven te ontwikkelen en daar waardering voor hebben gekregen vanuit hun school en opleiding.

Studenten geven zelf aan dat docenten invloed hebben op de manier waarop studenten zichzelf zien, vertelt Anna. Haar initiatief sluit goed aan op het doel van de school om studentsucces centraal te stellen en studenten in hun kracht te zetten. “Als studenten weten wat ze goed kunnen doen, kunnen ze daar ook meer gebruik van maken,” vat ze samen. Anna nodigt de partnerschappen uit om bredere samenwerkingen (minors) bij andere opleidingen mogelijk te maken en met name ook vervolgonderzoek naar haar onderwerp te stimuleren.

Luuk ging samen met zijn klas op ontdekkingsreis om online onderwijs te verbeteren. Hij prikkelde hij de leerlingen en betrok ze bij hun eigen leerproces. Die waarderen dat de docent zelf moeite doet om nieuwe dingen te proberen. “Het diepe in springen en de oude wereld achter je laten zodat nieuwe ideeën werkelijk voeten in de aarde krijgen,” nodigt Luuk ons uit, “ook als leerlingen merken dat je het zelf eens niet weet.” De begeleiding die hij kreeg van zijn afstudeerbegeleider en zijn schoolopleider was nuttig voor hem juist omdat ze samen gericht feedback gaven op zijn situatie en hem ook de vrijheid gaven om te proberen.

“Ik heb gemerkt dat zowel mijn afstudeerbegeleider als mijn schoolopleider een belangrijke rol hebben gespeeld omdat ze gerichte feedback hebben gegeven op mijn ontwikkelproces,” benoemt Luuk. “Het zou een goed idee zijn als andere docenten in opleiding een vervolg aan mijn onderzoek kunnen geven,” stelt Anna voor. Het partnerschap kan daar een rol in spelen bij het laten doorrollen van deze vernieuwing.

  • Bekijk hier de PET Talk van Anna van Vliet (De week van Samen Opleiden 2021)
  • Bekijk hier de PET Talk van Luuk Thissen (De week van Samen Opleiden 2021)
  • Bekijk hier de handleiding van Anna.

Luisteren

Direct online, of via Spotify, Apple Podcasts (iTunes) of Stitcher

Interessant?

Deel deze aflevering met anderen en abonneer u op ons kanaal in uw app. De volgende aflevering vindt u ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Bovendien worden onze afleveringen gedeeld op het podcastkanaal van de VO-raad.

Podcast Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over actuele ontwikkelingen in het opleiden en professionaliseren van onze toekomstige leraren.

Gerelateerde berichten