MBO
PO
VO

22 november 2021 | Informatiebijeenkomst Bestuursakkoord Flexibilisering Lerarenopleidingen en Samen Opleiden

Het ministerie van OCW sloot in oktober 2020 met de Vereniging Hogescholen (VH) en Vereniging Universiteiten (VSNU) een bestuursakkoord met als doel om de flexibilisering van de lerarenopleidingen te versnellen en versterken. Naast een gezamenlijke agenda – zie kader onderaan dit bericht – zijn ook per sector doelen gesteld met als algemeen doel het aantrekkelijker maken om leraar te worden, te zijn en te blijven. Om meer leraren op te leiden en te professionaliseren is niet alleen meer maatwerk nodig, maar ook sterkere regionale samenwerking tussen lerarenopleidingen onderling en met scholen. Zo kan het beste ingespeeld worden op de vraag van de arbeidsmarkt.

Informatiebijeenkomst

De VH, VSNU en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) vinden het belangrijk hierin samen op te trekken, waar dit het Samen Opleiden raakt. Dit begint natuurlijk met informeren, kennisdelen en vragen ophalen. Op 22 november organiseert het Platform SO&P daarom in samenwerking met de VH, VSNU en Programmabureau 10voordeleraar een online informatiebijeenkomst voor partnerschappen Samen Opleiden. Hierin praten we u bij over het  bestuursakkoord en de bijbehorende activiteiten en wat dit voor de partnerschappen SO&P kan betekenen. Er is uitgebreid ruimte om vragen te stellen, met elkaar van gedachten te wisselen en praktijkvoorbeelden te delen. Verder geven twee regionale allianties een voorbeeld van hoe zij vorm willen geven aan hun regionale samenwerking en hoe zij partnerschappen uit de regio hierbij betrekken.

Programma

Het globale programma voor deze bijeenkomst:

 • Presentaties door twee regionale allianties, ELA (Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie) en RAZON (Regionale Alliantie Zuid-Oost Nederland). Ze lichten toe hoe zij hier vorm aan (gaan) geven en partnerschappen hierbij betrekken.
 • Presentatie over het bestuursakkoord flexibilisering door de VH/VSNU. Daarin staat de vraag centraal: wat betekent het bestuursakkoord (mogelijk) voor partnerschappen SO&P?
 • In groepen uiteen om verder door te praten over het bestuursakkoord:
  • Welke vragen roepen deze presentaties op?
  • Welke mogelijkheden, kansen en knelpunten ziet u?
  • Vooraf ingediende vragen – u kunt deze indienen via deze padlet.

We hopen u bij deze online bijeenkomst te zien.

Praktische informatie

Doelgroep: coördinatoren/projectleiders/programmamanagers, bestuurders, schoolleiders, school- en instituutsopleiders, lerarenopleiders en HRM-functionarissen betrokken bij partnerschappen po, vo en mbo.
Datum: maandag 22 november 2021
Tijd: 14.30 – 16.30 uur
Locatie: online, via MS Teams
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Agenda bestuursakkoord

Gezamenlijke activiteiten hbo en wo

 • Regionale allianties: intensiveren samenwerking hbo- en wo-lerarenopleidingen
 • Kennisdelen en samenwerken in het flexibiliseren van de lerarenopleidingen
 • Gezamenlijk ontwikkelen academische zij-instroomroute primair onderwijs

Activiteiten hbo-lerarenopleidingen

 • Harmonisering EVC- en vrijstellingenbeleid
 • Harmonisering zij-instroom po
 • Flexibiliseren op basis van leeruitkomsten

Activiteiten universitaire lerarenopleidingen

 • Alfa4all: maatwerk programma voor zij-instromers in de talen tekortvakken
 • Modularisering curriculum: in een leerwerktraject naar een eerstegraads bevoegdheid
 • Academische opleidingsroutes primair onderwijs
 • Leeruitkomsten: verkenning experiment leeruitkomsten
 • Universitaire zij-instroom: verbeteren intake, toelating en aanbod

 

Gerelateerde berichten