MBO
PO
VO

Werkomgeving inclusieve cultuur | Voor het bevorderen van diversiteit in scholen

Leraren hebben een inclusieve cultuur nodig waarbij ze zich gewaardeerd voelen om wie ze zijn. Als een school de interne cultuur op dit vlak wil verbeteren, is het soms lastig te bepalen waar te beginnen. Om scholen hierbij te helpen hebben lectoren Anje Ros en Gert-Jan Veerman een werkomgeving ingericht waar een school in kaart kan brengen waar het nu staat wat betreft een inclusieve cultuur. Van daaruit zijn er stappen te zetten om te werken aan het duurzaam verbeteren van de inclusieve cultuur binnen de eigen school.

Naar Werkomgeving inclusieve cultuur

Deze werkomgeving ondersteunt scholen om een cultuur te ontwikkelen waarin iedere (toekomstige) leraar zich thuis voelt en het gevoel heeft om erbij te horen. Ongeacht uiterlijk, etnische achtergrond, religie of voorkeur. Om het team een afspiegeling van de samenleving te laten zijn, is diversiteit gewenst. Leraren met verschillende achtergronden brengen andere ervaringen, inzichten en talenten met zich mee.

Concreet aan de slag met de werkomgeving

Met tips uit de tool kunnen scholen voortdurend hun kwaliteit verbeteren en werken aan een inclusieve cultuur. De werkomgeving bevat drie dimensies: 1) Inclusief klimaat 2) Diversiteit wat betreft geslacht en 3) Diversiteit wat betreft culturele achtergrond. Iedere dimensie bevat een scan waarmee de beginsituatie en de doelen zijn vast te stellen. Vervolgens krijgt de deelnemer acties aangereikt die helpen om aan de slag te gaan, en een werkplan maakt om de acties uit te voeren.

Voor wie?

De werkomgeving kan worden gebruikt door schoolteams of schoolleiders, eventueel in samenwerking met HRM-professionals en bestuurders. Door de scan met elkaar in te vullen en te bespreken, wordt er draagvlak gecreëerd en gewerkt aan een gezamenlijke ambitie. Door de werkomgeving ieder jaar opnieuw te gebruiken, wordt gewerkt aan structurele verbetering en aan een duurzame inclusieve cultuur.

Alliantie ‘Divers voor de Klas’

De PO-Raad, Meestert! en het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO) hebben zich verenigd in de Alliantie ‘Divers voor de Klas’. Gert-Jan Veerman, lector Samen Divers, Christelijke Hogeschool Ede en Anje Ros, lector Goed leraarschap, goed leiderschap, Fontys Hogeschool Kind en Educatie hebben in opdracht van De Alliantie de werkomgeving ontwikkeld. De twee lectoren zijn ook verantwoordelijk voor de werkomgeving inclusieve cultuur opleidingen.

Meer info?

Gerelateerde berichten