PO
VO

Reminder | Opgave studentenaantallen bij DUO vóór 1 oktober

Om in aanmerking te komen voor de subsidie vanuit de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen, moet de penvoerder ieder jaar vóór 1 oktober hiervoor een opgave doen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit geldt ook voor de aspirant-opleidingsscholen. Met deze opgave wordt het aantal studenten aangegeven die zijn opgeleid binnen de opleidingsschool in het afgelopen schooljaar. Op basis van dit aantal wordt de hoogte bepaald van het bedrag dat de opleidingsscholen ontvangen in het lopende schooljaar. Als er geen opgave wordt gedaan vóór 1 oktober 2021, ontvangt de opleidingsschool deze subsidie niet voor het schooljaar 2021/2022.

Subsidiebedrag

Het aantal studenten op de opleidingsschool in het afgelopen schooljaar bepaalt het subsidiebedrag aan de opleidingsscholen.  De opleidingsschool ontvangt vanaf schooljaar 2020-2021 een vaste voet en een prijs per student. De subsidie wordt verleend per schooljaar. Bij het bereiken van het subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag voor opleidingsscholen gelijkmatig  verdeeld over de subsidieontvangers

Meer informatie & naar formulier

Meer informatie over welke studenten precies moeten worden opgegeven en het formulier om de opgave te doen, zijn te vinden op de website van DUO.

 

Gerelateerde berichten