VO

Regio van de maand | Opleidingsschool Zutphen

Opleidingsschool Zutphen gaat het nieuwe schooljaar in als een erkende opleidingsschool. De NVAO heeft positief geoordeeld over de kwaliteit van dit partnerschap. Waar leidt die erkenning toe en welke weg is daaraan vooraf gegaan? Annelies Claassen deelt haar ervaringen als projectleider Opleidingsschool Zutphen.

Opleidingsschool Zutphen is een samenwerkingsverband van zes scholen, drie schoolbesturen en twee onderwijsinstellingen. Het gaat om het Baudartius College, Eligant Lyceum, Isendoorn College, Kompaan College, Het Stedelijk en Vrijeschool Zutphen VO, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Radboud Docenten Academie (RDA). Claassen: “Dat zijn best veel partijen om tot een gemeenschappelijke visie te komen, als je een opleidingsschool wil worden. We moesten met elkaar de diepte in, het denkproces echt in z’n geheel doorlopen en samen keuzes maken. Ik ben er dan ook trots op dat we tot deze (onze) gemeenschappelijke visie zijn gekomen, die op vijf heldere visiepijlers is gebaseerd.”

Vernieuwing waar je bij staat

Het komen tot zo’n gemeenschappelijke visie, het opstellen van dergelijke aanvragen; dat klinkt behoorlijk als een proces van heel veel praten en weinig veranderen….  Claassen: “Nee hoor, zo hebben we het niet ervaren. We hebben inspirerende gezamenlijke sessies gehad waarin we tot de kern kwamen van onze visie. Hieruit kwam naar voren dat we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben: studenten opleiden tot creatieve, innovatieve omgevingsgerichte docenten.

We deden al veel samen op dit gebied, maar door het expliciet te maken, werd onze visie helder en concreter. We willen laten zien dat we een divers aanbod aan onderwijs hebben in Zutphen. Hierdoor bieden we interessante stageplekken en onderwijsfuncties voor jongeren én voor onderwijsprofessionals. We zijn er van overtuigd dat we studenten nodig hebben om vernieuwing binnen de scholen te realiseren en andersom; dat de scholen nodig zijn om vernieuwing binnen de lerarenopleidingen te bewerkstelligen. We willen graag docenten opleiden die klaar zijn voor vernieuwend onderwijs, die open staan voor nieuwe ideeën, mee ontwikkelen, durven te experimenteren en leren creatief te denken en handelen. Ons opleidingsprogramma draagt daaraan bij.”

Samen opleiden

“Doordat we opleidingsschool zijn geworden hebben we een sterk samenwerkingsverband ontwikkeld: wij leiden als partners samen op, we professionaliseren samen, voeren geregeld gesprekken in de driehoek (student-school-opleiding). 40 % van het curriculum van de opleiding vindt plaats op onze scholen, op de werkplek. Samen Opleiden gaat echt over het gezamenlijk verantwoording nemen voor de kwaliteit van de docent. Onze scholen ontvangen vanzelfsprekend ook studenten van andere onderwijsinstellingen als stagiairs. Het maakt echter uit of onder die stage-ervaring een gezamenlijk programma zit, waarbij opleiding en partnerscholen op dezelfde speerpunten inzetten. Commitment en partnerschap is wat dat betreft voelbaar voor de student, de school en voor de lerarenopleider. En daardoor leiden we betere leraren op. Samen.”

Nieuwe generatie leraren

“Dat we nu de status van erkende opleidingsschool hebben bereikt, daar zijn we super trots op. Maar het is niet een eindpunt! Het gaat om ‘leren van en met elkaar’ en er is ook nog veel te leren, naar ons idee. We zouden bijvoorbeeld graag in dit partnerschap een mooie leerlijn rondom het mentoraat en coaching willen opzetten, een – naar ons idee- nu nog onderbelicht aspect van het leraarschap.
Ja, we kijken echt uit naar nog meer mooie inspirerende jaren waarin we met elkaar de nieuwe generatie docenten opleiden!”

Bron: Website HAN

Gerelateerde berichten