MBO
PO
VO

Interview | Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren

Per 1 mei jl. is Miranda Timmermans aangesteld als lector Samen Opleiden & Professionaliseren. Dit nieuwe lectoraat valt onder het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling (POO), waarin de Marnix Academie Utrecht participeert. Het lectoraat moet goed onderbouwde bouwstenen opleveren waarmee het samen opleiden van leraren  in het partnerschap zich verder kan ontwikkelen. Maar als het aan Miranda ligt zullen ook andere partnerschappen kunnen profiteren van haar lectoraat. “Het is mooi als de innovaties die dit lectoraat onderzoekt en ontwikkelt ook landelijk kunnen worden gebruikt.”

In de wereld van het Samen Opleiden is Miranda bepaald geen vreemde. Zo deed ze als lector Leerkracht bij pabo Avans Hogeschool onderzoek naar leren en opleiden binnen partnerschappen en is ze via het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren actief betrokken bij thema’s zoals ‘begeleiding van aspirant partnerschappen po’, ‘een samenhangend curriculum’ en ‘kwaliteitskader en peerreview’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat juist zij is aangesteld om het nieuwe lectoraat Samen Opleiden & Professionaliseren te leiden. De opdracht van Miranda is tweeledig: enerzijds gaat ze verbinden en (zo nodig) onderbouwen wat er binnen POO al bestaat en gebeurt; anderzijds zal ze op basis van onderzoek en bestaande kennis innovaties initiëren.

Verbinden en onderbouwen

Ze begint met het eerste. “Dit partnerschap is al in 2009 erkend en er zijn 345 scholen van 32 besturen aangesloten. Tijdens die jarenlange en brede samenwerking is er ontzettend veel ontwikkeld. Mij is gevraagd om dat te verbinden en waar nodig te voorzien van een kennisbasis. Zo zijn er bijvoorbeeld onder de naam ‘Leerrijke verbindingen’ verschillende projecten binnen het partnerschap die een plek gaan krijgen binnen mijn lectoraat.”

Het eerste waar Miranda mee aan de slag gaat is het vorig jaar vernieuwde curriculum van het eerste studiejaar van de Marnix Academie. “Ik ben heel enthousiast over het nieuwe curriculum en ben benieuwd hoe het daadwerkelijk uitpakt in de praktijk. Hoe ervaren studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders de verbinding tussen theorie en praktijk? En wat leren we vanuit deze drie perspectieven over wat werkt en wat beter kan?”

Perspectief van de student

Er zijn ook plannen voor de toekomst. Zo moet in de visie van Miranda het perspectief van de leerkracht in opleiding in het samen opleiden meer aandacht krijgen. Ze is dan ook vast van plan om dat als lector op termijn uit te werken. “Nadrukkelijker dan tot nu toe het geval is, wil ik de rol, de positie en de functie van de student, de lerende leerkracht, een plek geven binnen het samen opleiden en binnen de driehoek student – schoolopleider – instituutsopleider. Wat mij betreft wordt dat in het samen opleiden een nieuw accent; binnen het partnerschap Partners in Opleiding en Ontwikkeling, maar ik hoop ook landelijk. Ik nodig mensen van harte uit om mee te denken en mee te doen met activiteiten van dit nieuwe lectoraat.”

Gerelateerde berichten