MBO
PO
VO

Actueel | Meer aandacht voor zij-instromers

‘100% Samen Opleiden’ vormt de kern van een van de ambities van het Ministerie van OCW en de vijf sectorraden. Uitgangspunt is om de meerwaarde van Samen Opleiden breder te benutten en vóór 2030 alle aanstaande leraren op te leiden in partnerschappen van scholen, besturen en instituten. Onder hen vallen ook studenten die de route Zij-instroom in het beroep (ZiB) volgen. Mbo-instellingen die deel uitmaken van partnerschappen Samen Opleiden maken voor hun ZiB’ers al gebruik al van deze infrastructuur, in po- en vo-partnerschappen is dat (nog) geen standaard gebruik en is de mogelijkheid wellicht ook niet breed bekend.

Om ZiB’ers beter onder de aandacht te brengen, worden partnerschappen bij subsidieaanvragen geattendeerd op de mogelijkheid om (meer) opleidingsplaatsen voor ZiB’ers te creëren. DUO zal penvoerders van opleidingsscholen voortaan expliciet verzoeken om ZiB’ers op te geven. Ook bij de aanvraag voor nieuwe aspirant opleidingsscholen wordt expliciet vermeld dat ZiB’ers meegenomen kunnen worden. Overigens is OCW samen met veldpartijen gestart om de route ZiB te harmoniseren met andere routes naar het leraarschap. De invulling van nieuwe wetgeving daaromtrent wordt ook afgestemd met SO&P.

Gerelateerde berichten