MBO
PO
VO

Actueel | Wijzigingen Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

Onderstaande tekst is door het Ministerie van OCW opgesteld als toelichting op de wijzigingen van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Aanvullende subsidie voor 2021-2022 en plaats voor 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen

De Regeling Tegemoetkoming Kosten Opleidingsscholen (TKO) is gewijzigd. Twee wijzigingen maken het mogelijk om meer studenten op te leiden binnen partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Klik hier voor de nieuwe regeling.

De eerste wijziging betreft het voorzien in een nieuwe aanvraagronde in 2021-2022 voor 12 nieuwe aspirant-opleidingsscholen, om een landelijk dekkend netwerk van opleidingsscholen te realiseren. De subsidieaanvraag voor de eerste twee schooljaren van een aspirant-opleidingsschool dient te worden ingediend vóór 1 oktober 2021. Streven is dat alle lerarenopleidingen en een groeiend aantal scholen of besturen in het PO, VO en MBO een partnerschap vormen in het Samen Opleiden van studenten.

De tweede wijziging betreft een éénmalige, aanvullende subsidie die beschikbaar is voor schooljaar 2021-2022. Dit aanvullende bedrag is bestemd voor het stimuleren van de groei van de studentaantallen binnen de opleidingsschool of de aspirant-opleidingsschool in het derde en vierde schooljaar. Door OCW, VSNU, VH, MBO-raad, VO-raad en de PO-raad is afgesproken dat vóór 2030 alle studenten opgeleid worden via Samen Opleiden & Professionaliseren. Aanvullend op het laten toetreden van nieuwe aspirant-opleidingsscholen is het nodig om ook in te zetten op een vorm van groei waarbij meer opleidingsplaatsen binnen de eigen (aspirant-)opleidingsschool gecreëerd wordt.

Concreet betekent dit dat er een aanvullend bedrag beschikbaar komt voor elke opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool in het derde en vierde jaar, die in schooljaar 2021-2022 in aanmerking komt voor subsidie (als bedoeld in artikel 9 van de Regeling TKO). Deze opleidingsschool of aspirant-opleidingsschool in het derde en vierde jaar ontvangt een aanvullend bedrag van €30.000,-.

Hoe een (aspirant-)opleidingsschool meer opleidingsplaatsen kan creëren is context-specifiek. Voor (aspirant-)opleidingsscholen geldt een inspanningsverplichting om dit doel te bereiken. Enkele mogelijkheden zijn:

  • het uitbreiden en ontwikkelen van opleidingsplaatsen voor niet-voltijdstudenten, zoals zij-instromers;
  • intensievere samenwerking met opleidingen of scholen buiten de eigen (aspirant-) opleidingsschool;
  • intensievere samenwerking met (aspirant-)opleidingsscholen uit een andere sector of met andere bestaande samenwerkingsverbanden (zoals de academische werkplaatsen onderwijsonderzoek of de RAP/RAL samenwerkingen).

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren voorziet in de ondersteuning van planvorming en uitvoering. De kennis die voortkomt uit de (uitvoer van de) plannen zal worden gebundeld en gemonitord. Het Platform zal hiertoe ook Kennisdelingsbijeenkomsten organiseren.

 

 

 

 

Gerelateerde berichten