MBO
PO
VO

Onderzoek | Grote tevredenheid onder partnerschappen over Samen Opleiden en Professionaliseren

In het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is veel tevredenheid over Samen Opleiden & Professionaliseren. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door expertisecentrum ECBO.

Het ministerie van OCW heeft samen met de sectorraden de ambitie om vóór 2030 alle studenten die een lerarenopleiding volgen, op te leiden via partnerschappen Samen Opleiden. Per sector is er een eigen snelheid richting 2030. In het verlengde daarvan is er de wens om het opleiden van leraren te verbinden met de verdere professionele ontwikkeling van de leraar. Op dit moment wordt naar schatting 39% van alle studenten die in Nederland een lerarenopleiding volgen, opgeleid via Samen Opleiden & Professionaliseren.

Meerwaarde Samen Opleiden & Professionaliseren

De onderzoekers melden dat nagenoeg alle respondenten (zeer) tevreden zijn over Samen Opleiden & Professionaliseren. ‘De mate van tevredenheid is het hoogst in de partnerschappen in het po (97%) en het laagst in het vo (89%); het mbo neemt met 94% een tussenpositie in’, zo staat in het rapport ‘De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren’. De belangrijkste voordelen van Samen Opleiden & Professionaliseren zijn volgens de respondenten een betere samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), een betere afstemming tussen theorie en praktijk en versterking van de begeleidingskwaliteit.

Volgens de partnerschappen verbetert Samen Opleiden & Professionaliseren de samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), de afstemming tussen theorie en praktijk, de kwaliteit van de begeleiding van studenten, de kwaliteit van de beoordeling van studenten én de kwaliteit(en) van startende docenten. Studenten zijn het meest tevreden over  het niveau van de opleiding in een partnerschap,  voorbereiding op de beroepspraktijk en het aanleren van pedagogisch/didactische vaardigheden.

Meer lezen?

 

Gerelateerde berichten