MBO
PO
VO

18 november 2021 | Informatiebijeenkomst aangepaste werkwijze Peer Review

Op donderdag 18 november 2021 vindt van 09.00 tot 11.00 uur een digitale informatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst lichten Miranda Timmermans, Chris Kroeze en Edmee Suasso de Lima de Prado – namens de schrijfgroep van het Kwaliteitskader en de werkwijze Peer Review – de definitieve werkwijze Peer Review toe en wisselen de deelnemers onderling uit wat dit betekent voor het eigen partnerschap.

Begin 2020 is het Kwaliteitskader opgeleverd met daarin de werkwijze voor het uitvoeren van ontwikkelingsgerichte Peer Review. Dit schooljaar vonden er pilots plaats om de werkwijze van deze ontwikkelingsgerichte Peer Review verder uit te werken en om input op te halen over gebruik van het Kwaliteitskader in de praktijk. Deze pilots zijn inmiddels afgerond en hebben een schat aan informatie opgeleverd, welke de schrijfgroep gaat gebruiken om te komen tot een definitieve werkwijze.

Tijdens de bijeenkomst op 18 november lichten Miranda Timmermans, Chris Kroeze en Edmee Suasso dLima dPrado, namens de schrijfgroep, de definitieve werkwijze toe en wisselen de deelnemers onderling uit wat dit betekent voor het eigen partnerschap. Meer informatie over het programma volgt in het najaar, maar de aanmelding voor deze bijeenkomst is inmiddels geopend!

Praktische informatie

Wanneer: Donderdag 18 november 2021
Tijd: van 09.00 tot 11.00 uur
Waar: Online
Voor wie: Partnerschappen PO-VO-MBO
Aanmelden: via dit formulier

Gerelateerde berichten