MBO
PO
VO

Werkbijeenkomsten | Groei van Samen Opleiden

Het Platform ondersteunt partnerschappen, scholen/besturen en lerarenopleidingen graag bij bun ontwikkelingen. Wij organiseren een serie werkbijeenkomsten voor partnerschappen die stappen (willen) zetten richting groei en werken zo toe naar een handreiking ‘Groei van Samen Opleiden’.

Na een eerste bijeenkomst op 21 april en een tweede op 24 juni vinden op 5 oktober en 2 december de derde en vierde digitale bijeenkomst plaats van 9.30-11.30 uur. Deze bijeenkomsten zijn gericht op een aantal vraagstukken rond de uitbreiding van Samen Opleiden. De vraagstukken die aan de orde komen volgen uit de bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden en richten zich op een aantal thematieken binnen het partnerschap en de regio in relatie tot groei van Samen Opleiden. U bent van harte welkom, ook als u niet aan een eerdere bijeenkomst heeft deelgenomen.

Doelgroep

De bijeenkomst is gericht op diegenen binnen de partnerschappen die zich bezighouden met het beleid en de organisatie van het partnerschap, zoals programmaleiders, coördinatoren en stuurgroepleden.

Praktische informatie

Data: 5 oktober en 2 december 2021
Tijd: 9.30-11.30 uur
Locatie: online, via MS Teams
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

Gerelateerde berichten