MBO
PO
VO

Kwaliteitsreeks | Drie nieuwe katernen over professionalisering

Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren zijn er drie nieuwe katernen gepubliceerd over de professionalisering van (startende) leraren en lerarenoopleiders die wij graag onder de aandacht brengen.

Professionele groei van lerarenopleiders
Om zicht te krijgen op de eigen leerbehoeften en leeropbrengsten en de daarvoor te ondernemen leeractiviteiten kan de lerarenopleider gebruik maken van het model van professionele groei. In dit katern is het model bewerkt tot een reflectie-instrument.

De rol van het partnerschap Samen Opleiden bij de begeleiding van startende leraren
Partnerschappen zoeken naar mogelijkheden en manieren om de begeleiding van starters op de partnerscholen te ondersteunen en te versterken. Dit katern – gebaseerd op een interview met Michelle Helms-Lorenz – geeft daarvoor handvatten.

Kennisnetwerk Lerende Leraren Samen professionaliseren in netwerken: de Twentse wijze
Met het Kennisnetwerk Lerende Leraren is in Twente een infrastructuur voor duurzame professionalisering gerealiseerd waarin alle onderwijssectoren en andere betrokken organisaties in de regio samenwerken. Dit katern schetst de achtergronden van het Kennisnetwerk.

Gerelateerde berichten