MBO
PO
VO

23 april 2021 | Themabijeenkomst ‘Werkplekbegeleiding bij Samen Opleiden en de rol van medestudenten’

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren organiseert op 23 april 2021 een themabijeenkomst over de begeleiding van aanstaande leraren op de leerwerkplek in opleidingsscholen (scholen van het partnerschap). In deze themabijeenkomst trapt Chris Kroeze (hogeschoolhoofddocent, docentonderzoeker Hogeschool Arnhem en Nijmegen) af met een lezing over werkplekbegeleiding bij Samen Opleiden en de rol van medestudenten. Chris Kroeze is expert op het onderwerp werkplekbegeleiding en Samen Opleiden. In zijn lezing combineert hij inzichten uit onderzoek met zijn ervaring als opleider die hij heeft opgedaan in de praktijk van partnerschappen. Dit vertaalt hij naar praktisch inzichten en handvatten rondom werkplekbegeleiding bij Samen Opleiden.

De vraag die in deze themabijeenkomst centraal staat is: Hoe richt je leerwerkplekbegeleiding in die de aanstaande leraar in staat stelt om optimaal te leren? De volgende drie onderwerpen worden hierbij besproken:

  • Uitgangspunten voor begeleiding bij Samen Opleiden
  • Begeleiding als formeel programma
  • De regie van de student en de betekenis van eigenaarschap

Hierbij richten we ons op inhoud, organisatie en professionalisering van werkplekbegeleiding. Hoe richt je een rijke leerwerkomgeving in waarbij werkplekbegeleiders een rol spelen in de afstemming tussen theorie en de praktijk? Hoe zorg je dat de leerbehoeftes en -vragen van de aanstaande leraar centraal staan bij de begeleiding? Wat betekent dat voor de werkplekbegeleiders, die direct betrokken zijn bij de dagelijkse begeleiding van de aanstaande leraar in de klas? Hoe kan het partnerschap het professionaliseren van werkplekbegeleiders inhoudelijk organiseren waarbij ook de visie en het beroepsbeeld van het partnerschap centraal staan?

Praktijkvoorbeeld MBO Arnhem & Achterhoek

Na de lezing van Chris Kroeze presenteert Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek, waar Chris Kroeze als instituutsopleider bij betrokken is, de wijze waarop zij de werkplekbegeleiding organiseren. Opleidingsschool A&A is recentelijk een pilot ‘peergroups’ gestart om meer betekenis te geven aan werkplekbegeleiding door medestudenten. Ze vertellen hoe zij in peergroups aan de slag zijn gegaan met een programma waarin de studenten zelf de regie (‘moeten’) nemen om elkaar te begeleiden: hoe werk je aan zelfregulatie en maak je een dergelijk programmaonderdeel betekenisvol? A&A heeft daarvoor extra aandacht voor de wijze waarop deze werkplekbegeleiding aansluit bij het beroepsbeeld en de visie op het opleiden van nieuwe collega’s.

Samen aan de slag

In de subgroepen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over werkplekbegeleiding. Om bij te dragen aan een gericht, verdiepend gesprek met meerwaarde voor de praktijk van de deelnemers, vragen we u vooraf een casus in te dienen waarin een dilemma uit de praktijk rond werkplekbegeleiding voorkomt. Op de themabijeenkomst worden verschillende casussen geselecteerd voor de gesprekken in subgroepen. Het kan dus ook voorkomen dat uw casus niet aan bod komt. Het Platform deelt u in dat geval in bij een subgroep waar een zo vergelijkbaar mogelijke casus centraal staat. In deze subgroepen maken we een verdiepingsslag en gaat u met collega’s van verschillende partnerschappen van de verschillende sectoren aan de slag om een ingebrachte casus uit te diepen en oplossingsrichtingen te formuleren. Theorie zoals aan bod gekomen in de lezing wordt benut om naar de praktijkcasus te kijken en met elkaar te komen tot mogelijke oplossingen voor de vraagstukken en dilemma’s.

Casus uit de eigen praktijk

Om bij te dragen aan een gericht, verdiepend gesprek met meerwaarde voor de praktijk van de deelnemers, vragen we u vooraf een casus in te dienen waarin een dilemma uit de praktijk rond werkplekbegeleiding voorkomt. In de casus omschrijft u kort: 1. de context: waar doet het dilemma zich voor? 2. Wat is de kernvraag? Welk dilemma staat centraal in uw casus? en eventueel 3. Wat heeft u zelf al heeft gedaan om het dilemma op te lossen? U kunt deze casus via het aanmeldformulier voor de bijeenkomst aan ons doorgeven.

Praktische informatie

Wanneer: 23 april 2021
Tijd: 09.30 – 12.00 uur
Voor wie: Primaire doelgroep voor deze bijeenkomst zijn coördinatoren/projectleiders/programmamanagers van partnerschappen, (coördinerende) schoolopleiders en bijvoorbeeld HRM-functionarissen betrokkenen bij samen opleiden.
Kosten: Er zijn geen kosten aan verbonden
Waar: Online via teams
Inschrijven: De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.

Gerelateerde berichten