MBO
PO
VO

Koppeltraject 2021 | Leren van en met elkaar

In 2021 gaat er een nieuw koppeltraject van start. In het koppeltraject koppelen we opleidingsscholen met een ondersteuningsvraag aan een ervaren koppelpartner. Het koppeltraject bestaat al sinds 2016 en wordt al jaren positief gewaardeerd door zowel de deelnemers als de experts waaraan zij worden gekoppeld.

Direct aanmelden koppeltraject 2021

In de wereld van het samen opleiden is er de afgelopen decennia veel expertise ontwikkeld. Sommige opleidingsscholen bestaan al sinds de allereerste pilots, andere opleidingsscholen zijn net gestart of staan momenteel voor nieuwe uitdagingen, zoals uitbreidingsvraagstukken, het nieuwe landelijke kwaliteitskader. Om het leren van en met elkaar te stimuleren en faciliteren is er het koppeltraject van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Het koppeltraject bestaat al sinds 2016 en wordt al jaren positief gewaardeerd door zowel de deelnemers als de experts (de ervaren koppelpartners) waaraan zij worden gekoppeld.

Hoe werkt het koppeltraject?

In het koppeltraject koppelen we opleidingsscholen met een ondersteuningsvraag aan een ervaren koppelpartner. Dit zijn experts uit andere opleidingsscholen, die als ‘kritische vriend’ advies en gerichte feedback geeft en helpt bij de ontwikkeling van de opleidingsschool. De match wordt gemaakt op basis van de ondersteuningsvraag: we zoeken op basis hiervan een ervaren koppelpartner met de juiste expertise in huis. In onderling overleg tussen de deelnemer en de ervaren koppelpartner wordt vervolgens bepaald hoe de ondersteuning, zowel in praktische als in inhoudelijke zin, vorm krijgt. Het Platform faciliteert de ervaren koppelpartner om bijvoorbeeld overleg te voeren, stukken te lezen, te sparren, aan te sluiten bij een vergadering of een proefvisitatie te doen.

Wat kun je in het koppeltraject verwachten van de ervaren koppelpartner?
– In totaal 8 uur ondersteuning, bijvoorbeeld in te vullen via (online) overleggen met de (opleidings)school, door aan te sluiten bij sessies of het redigeren van documenten.
-Tussentijds contact per mail/telefoon.Vergoeding voor de ervaren koppelpartner
De ervaren koppelpartner krijgt een vergoeding voor de geboden ondersteuning (inclusief reiskosten).

Looptijd koppeltraject 2021
H
et koppeltraject loopt voor de duur van het moment van koppeling tot einde van het jaar 2021.

Koppeltraject 2021

Ook in 2021 gaat het koppeltraject weer van start. De aanpak en werkwijze blijft grotendeels ongewijzigd. We zijn op zoek naar ervaren koppelpartners, zodat we onze poule kunnen uitbreiden en de match nog beter kunnen maken. Heeft u interesse in het koppeltraject, als deelnemer en/of als ervaren koppelpartner?

Aanmelden koppeltraject 2021

 

Interview | Samenwerken in het koppeltraject

Régie Driessen en Gonnie Niemeijer vormen dit jaar een van de duo’s in het koppeltraject dat het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ieder jaar aanbiedt. Régie maakt deel uit van een erkende opleidingsschool, Gonnie hoopt die status mede dankzij deze samenwerking in 2021 ook te bereiken. Klik hier voor het interview.

Koppeltraject 2021

_____________________________________________________________________________

Wat zijn de ervaringen met het koppeltraject?

Zowel de deelnemende opleidingsscholen als de ervaren koppelpartners waaraan zij zijn gekoppeld ervaren een grote meerwaarde van het koppeltraject. Vaak vormt het koppeltraject de start van een contact en sparringmogelijkheid tussen de koppelpartners. Vaak wordt dit contact voortgezet na het koppeltraject. Al sinds de start van het koppeltraject vormt maatwerk een belangrijk uitgangspunt én belangrijke kracht van het koppeltraject. De invulling van de ondersteuning is maatwerk, bijvoorbeeld wat betreft de intensiteit en wijze van contact tussen de koppelpartners, het type ondersteuning, de koppeling binnen of juist buiten de regio, de thematiek en vraagstukken en de bredere betrokkenheid van meerdere personen binnen de opleidingsschool.

Ook het afgelopen jaar was dit maatwerk weer de grote kracht van het koppeltraject. Er waren in 2020 in totaal 18 koppels. Dit waren zowel aanvragers, aspiranten als erkende opleidingsscholen met een ondersteuningsvraag. De onderwerpen waar de koppels mee aan de slag zijn gegaan varieerden van ondersteuning bij het ontwikkelen van een aanvraag, het organiseren van een proefvisitatie en het voorbereiden van de NVAO-beoordeling, kwaliteitsborging, het vergroten van het draagvlak voor het samen opleiden, de financiële inrichting van de opleidingsschool tot de begeleiding van startende leraren.

Door de coronarichtlijnen was het voor koppels dit jaar lastig om elkaar te ontmoeten. Daarom hebben veel koppels voornamelijk online, telefonisch en/of per mail met elkaar afgestemd. Voor het ene koppel werkte dit prima en konden zij heel snel schakelen, voor andere koppels was dit lastiger, bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het vraagstuk. Niettemin hebben alle koppels met succes uit kunnen wisselen.

 

Gerelateerde berichten