PO
VO

Video | Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek

Het is voor partnerschappen Samen Opleiden een uitdaging om te komen tot een curriculum dat recht doet aan de geldende opleidingseisen, optimaal aansluit bij de leermogelijkheden die opleiding en werkplek bieden, én tegemoetkomt aan de leerbehoeften van de individuele student. In vier ontwerpnetwerken zijn twintig partnerschappen aan de slag gegaan met deze uitdaging.

In deze video geven we een beeld van de eerste opbrengsten en ervaringen en laten we zien hoe het voeren van een driehoeksgesprek een eerste bijdrage kan leveren aan betere afstemming tussen geldende opleidingseisen, de leermogelijkheden die opleiding en werkplek bieden, én de leerbehoeften van de individuele student. Laat u inspireren!

Samenwerking in de driehoek

Uitgangspunt was dat het verder ontwikkelen van samen opleiden inbreng vereist vanuit de drie perspectieven: de opleiding, de school en de student. Er is in de ontwerpnetwerken dan ook steeds samengewerkt in ‘driehoeken’: de student, zijn begeleider van de school en de begeleider van de lerarenopleiding. Deze driehoeken hebben verkend wat centraal moet staan om tot een samenhangend en betekenisvol curriculum te komen. Ze hebben samen ervaren en onderzocht hoe gesprekken kunnen worden gevoerd over de inhoud van het curriculum, over het te behalen opleidingsniveau en over de passende leerroute.

Begrip

Een van de belangrijkste opbrengsten van het traject is het inzicht dat het noodzakelijk is om te ervaren wat het betekent om gezamenlijk aan een curriculum(onderdeel) te werken. Dan ontstaat het echte begrip van wat het betekent om het leren in de praktijk en op het instituut aan elkaar te verbinden met het oog op de te bereiken opleidingsdoelen. Tegelijkertijd weten we dat het voeren van deze gesprekken geen doel op zich is, maar een middel om te komen tot de uitwerking van een samenhangend curriculum en zo het samen opleiden een stap verder te brengen. Nu we beter weten wat er op het microniveau van de driehoek gebeurt kunnen we samen zoeken naar verbreding binnen het partnerschap.

Wilt u meer lezen?

In de publicatie ‘Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek’ vertellen de deelnemers en de begeleiders over hun ervaringen en de uitgangspunten die het ontwerpnetwerk heeft opgeleverd. Ook wordt een handreiking gedaan om partnerschappen Samen Opleiden te stimuleren zelf aan de slag te gaan met het implementeren van de werkwijze van het ontwerpnetwerk over de netwerkbijeenkomst en een samenhangend curriculum.

Gerelateerde berichten