MBO
PO
VO

Voorstelrondje | Dertien nieuwe aspirant-partnerschappen

Dertien nieuwe partnerschappen gaan komend jaar aan de slag als partnerschap voor Samen Opleiden & Professionaliseren. Vanuit het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren feliciteren wij deze partnerschappen van harte met hun aspirant-status. Op deze pagina stellen wij de aspirant-partnerschappen graag aan u voor.

Thomas More Opleidingsschool | po
“Onze pabo en de participerende basisscholen werken al langdurig en intensief in het partnerschap samen, vanuit een gezamenlijke visie op leren en opleiden. Die is gericht op het pendelen tussen theorie en praktijk. Het eigen handelingsrepertoire van de student – de toekomstige eigenzinnige, wereldwijze onderwijsprofessional – is leidend: wat is de leraar die jij wilt zijn en wat is de school die bij jou past?”
> Meer lezen
Radboudunos Universitaire opleidingsschool | po
“In ons partnerschap hebben we elkaar gevonden in een gemeenschappelijke visie op goed onderwijs. Die zou ik willen omschrijven als ‘modern traditioneel’. We omarmen iets niet omdat het ‘nieuw’ en een hype is, maar omdat het gebaseerd is op wetenschappelijke inzichten. We zijn heel erg gericht op verbetering, en dat is niet synoniem met vernieuwing.”
> Meer lezen
Aspirant-opleidingsschool Regio Rijnmond Rotterdam (AOS3R) | po
“Onze aspirant-opleidingsschool zit in de periferie van Rotterdam en de omliggende dorpen, met diversiteit als de grootste gemene deler. Bestuurlijk zijn de aangesloten basisscholen goed met elkaar te vergelijken, maar de leerlingenpopulaties  verschillen onderling qua woonplaats, capaciteiten, talenten, gedrag, sociaal-culturele- en migratie-achtergrond.”
> Meer lezen
Opleidingsschool IJmond | po
“We zijn zeer bevlogen, de onderlinge contacten zijn informeel met korte lijnen en ons gezamenlijke motto is: als je iets doet, doe het dan goed. We zijn al lang bezig met losse activiteiten, dus de infrastructuur om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan hun behoefte was er al. Wat we nu doen, is het nog verder intensiveren van zowel de omvang als de inhoud: de stap zetten van begeleiden naar samen opleiden.”
> Meer lezen
De Noord-Hollandse SamenScholing | Inholland | po
“We werken samen vanuit een open en onderzoekende houding –­ dat typeert ons het beste. We leren van elkaar en met elkaar en dat doen we in onderlinge afhankelijkheid. Iedereen is een gelijkwaardige partner, alle lagen: studenten, leerkrachten, lerarenopleiders en docent-onderzoekers. Die zijn allemaal bezig om zich samen te ontwikkelen, en om samen te leren.”
> Meer lezen
Vierde Haagse Opleidingsschool (4OLS) | vo
“Kenmerkend voor de 4OLS is de enorme betrokkenheid en gedrevenheid van alle partners. Men heeft elkaar heel snel gevonden op een gedeelde visie op het samen opleiden. Persoonlijke verbinding en persoonlijke ontwikkeling vormen de pijlers.”
> Meer lezen
Partnerschap Samen opleiden en professionaliseren Utrecht | NUOVO-scholengroep | vo
“Ons partnerschap vormt een ‘opleidingshuis’, waarin leraren niet alleen worden opgeleid, maar waarin we juist ook de ontwikkeling en professionalisering van startende leraren, ervaren leraren en opleiders duurzaam organiseren.”
> Meer lezen
IN*oost | St. Achterhoek VO / Chr. College Schaersvoorde | vo
“IN*oost is een toekomstgerichte opleidingsschool waarin studenten, docenten en opleiders van en met elkaar leren. Als opleidingsschool stellen we het leren van de leerling centraal, omdat we je willen opleiden tot docent van de toekomst: iemand die leerlingen een veilige, stimulerende omgeving biedt en voor hen een optimaal leer- en leefklimaat creëert.”
> Meer lezen
Op Reis | Willibrord Stichting | vo
Meerwegen opleidingsschool (MOS) | vo
“Onze insteek is vooral dat te doen wat het onderwijs aan onze leerlingen beter maakt. We kiezen voor “goed onderwijs maak je samen”. Zoiets valt of staat bij de kwaliteit van de leraar, van de leraar in opleiding (de student) en dus ook van onze samenwerking; tussen de scholen onderling en met de instituten.”
> Meer lezen
SCOOL opleidingsschool | Lentiz onderwijsgroep | vo en mbo
“SCOOL staat voor Samen Contextrijk Ontwerpend en Ondernemend Leren en is een samenwerkingsverband tussen vier onderwijspartners, om moderne en vakbekwame docenten op te kunnen leiden die klaar zijn voor de toekomst!”
> Meer lezen
Opleidingsschool Rijnland | mbo
We kijken het meeste uit naar het verdiepen van onze samenwerking. Samen een lerend regionaal netwerk te vormen. Waarbij we de verschillende type docenten in opleiding op maat kunnen bedienen. Met als doel docenten nog beter op te leiden voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
> Meer lezen
Curio opleidingsschool | West-Brabant | mbo
De kernwaarden van ons partnerschap zijn: nieuwsgierig, zelfbewust, deskundig en verbindend. De kernwaarden zijn wat we terug laten komen in onze gesprekken binnen het partnerschap. Door de verbinding te zoeken binnen Curio en de hogescholen kunnen we veel meer expertise met elkaar gaan delen en daarvan te leren.
> Meer lezen

Verslag van bevindingen 2020 & aanvragen subsidie 2021

Klik hier voor het verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2020. In de ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2021’ is ruimte opgenomen voor nieuwe aspirant-partnerschappen Samen Opleiden. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie.

Gerelateerde berichten