MBO
PO
VO

Podcast Samen Opleiden | #4 Flexibele Opleidingsvormen

Aan de groeiende vraag naar flexibelere onderwijsvormen wordt tegemoetgekomen in de vorm van deeltijd en zij-instroom, of zelfs tussenvormen daarvan. Deze flexibilisering betekent dat aanstaande leraren worden opgeleid op maat, afgestemd op hun eerder verworven competenties.

Gastheer Joep Stassen praat hierover met Annette Schaafsma (programmaleider Samen Opleiden), Elke Troost (coördinator zij-instroom) en Martin Hunziker (coördinator deeltijd), alle drie van de Marnix Academie. Zij lichten toe hoe de flexibilisering inspeelt op wat de huidige diverse groep studenten nodig heeft om hen op te leiden voor goed onderwijs.

Het succesvol opleiden van deze diversiteit aan nieuwe leraren vergt coördinatie en een eenduidige visie. Schoolbesturen gaan hier bewuster mee om en richten het goed in, met behulp van de samenwerking binnen de partnerschappen Samen Opleiden. Het zijn de artnerschappen die goed nadenken over hun eigen verwachtingen en over wat zij-instromers en deeltijders anders nodig hebben dan een voltijd student om goed begeleid te worden, die in staat zijn om mensen aan zich te binden. . Zou dit flexibiliseren eigenlijk kunnen zonder een partnerschap? Nee, zeggen alle drie de gasten.

“Wat we proberen is steeds meer verschillende routes te bedenken die bij de verschillende doelgroepen passen om leraar basisonderwijs te worden,” vertelt Martin Hunziker.

“Je moet de opleiding en begeleiding afstemmen op de student die je voor je hebt, net als bij kinderen op de basisschool,” vergelijkt Annette Schaafsma.

“De grootste uitdaging voor de komende tijd is te blijven kijken naar de lange termijn, dat je ook over vijf jaar mensen voor de klas hebt die kun vak goed verstaan. Als we zorgen dat de zij-instromers en deeltijders een stevige basis hebben, zijn ze duurzamer inzetbaar voor het onderwijs,” beschouwt Elke Troost.

Luisteren

Direct online, of via Spotify, Apple Podcasts (iTunes), of Stitcher.

Interessant?

Deel deze aflevering met anderen en abonneer u op ons kanaal in uw app. De volgende aflevering vindt u ook in de eerstvolgende nieuwsbrief en op de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Bovendien worden onze afleveringen gedeeld op het podcastkanaal van de VO-raad.

Podcast Samen Opleiden

Podcast Samen Opleiden is voor iedereen die professioneel te maken heeft met opleiden en professionaliseren binnen het onderwijs. In elke aflevering spreekt gastheer Joep Stassen nieuwe gasten over actuele ontwikkelingen in het opleiden en professionaliseren van onze toekomstige leraren.

Gerelateerde berichten