MBO
PO
VO

22 januari 2021 | Themabijeenkomst ‘De organisatie van Samen Opleiden onder de loep’

Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.

Hoe organiseer je Samen Opleiden in een partnerschap op zo’n manier dat je gezamenlijk waarde creëert, met eigenaarschap en betrokkenheid bij alle partners? Een vraagstuk waar veel nieuwe maar ook meer ervaren partnerschappen regelmatig mee worstelen, bijvoorbeeld als er nieuwe partners toetreden.

In deze themabijeenkomst met prof. dr. Patrick Kenis zoomen we in op die organisatie van Samen Opleiden. Patrick Kenis is expert op het gebied van organisatienetwerken en de effectiviteit van die netwerken. In zijn lezing combineert hij inzichten uit onderzoek (bijvoorbeeld rond soevereiniteit van de partners, integratie, diversiteit en vertrouwen) naar wat er nodig is in de organisatievorm die partnerschappen zijn, om met elkaar waarde te creëren: een goed op de praktijk voorbereide leraar, passend bij het beroepsbeeld van de leraar dat door het partnerschap is uitgewerkt.

Samen aan de slag

Na de lezing gaan deelnemers met elkaar in groepen aan de slag om een ingebrachte casus uit te diepen en oplossingsrichtingen te formuleren. Theorie zoals aan bod gekomen in de lezing wordt benut om naar de praktijkcasus te kijken en met elkaar te komen tot mogelijke oplossingen voor de vraagstukken en dilemma’s.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 22 januari 2021
Tijd: 9.30-12.00 uur
Waar: Online
Spreker: prof. dr. Patrick Kenis
Doelgroep: Primaire doelgroep voor deze bijeenkomst zijn coördinatoren/projectleiders/programmamanagers van partnerschappen, en daarnaast degenen die op strategisch of tactisch niveau bij samen opleiden betrokken zijn, bijvoorbeeld leden van de stuurgroep, coördinerend opleiders of HRM-functionarissen betrokkenen bij samen opleiden.
Aanmelden: Er zijn helaas geen plaatsen meer beschikbaar. U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst door dit formulier in te vullen. Mocht er een plek vrij komen, dan ontvangt u bericht.

Gerelateerde berichten