MBO
PO
VO

Actueel | Dertien nieuwe aspirant-opleidingsscholen

Dertien nieuwe partnerschappen kunnen komend jaar aan de slag als partnerschap voor Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P). Binnen SO&P werken scholen en lerarenopleidingen intensief samen om aankomende leraren zo goed mogelijk op te leiden. Samen vormen zij partnerschappen, waarbinnen studenten voor een groot deel in de school worden opgeleid tot leraar.

Nederland kent een steeds completer stelsel van partnerschappen voor Samen Opleiden & Professionaliseren. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden binnen opleidingsscholen. Hiervoor zijn in een aantal regio’s nieuwe partnerschappen nodig. Afgelopen schooljaar hebben 14 partnerschappen een aanvraag ingediend om toegelaten te worden als aspirant-opleidingsschool.

Maar liefst 13 van de 14 aanvragen is met een (ruime) voldoende beoordeeld. Een mooie prestatie dat deze partnerschappen een gezamenlijke basis hebben kunnen leggen voor het Samen Opleiden in een tijd waarin ontmoeting niet vanzelfsprekend is geweest. Er worden hierdoor steeds meer aankomende leraren op deze wijze opgeleid, met veel aandacht voor de doorgaande opleiding-onderwijspraktijk wat de kwaliteit van het onderwijs ten goede zal komen.

De aspirant-opleidingsscholen hebben de komende vier jaar de aspirant status en ontvangen hiervoor subsidie in het kader van de regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Verslag van bevindingen 2020 & aanvragen subsidie 2021

Klik hier voor het verslag van bevindingen van de beoordelingscommissie aspirant-opleidingsscholen 2020. In de ‘Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2021’ is ruimte opgenomen voor nieuwe aspirant-partnerschappen Samen Opleiden. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie.

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren feliciteert de dertien partnerschappen van harte met hun aspirant-status. In dit artikel stellen wij ze aan u voor. De komende jaren staan voor hen in het teken van de doorontwikkeling tot erkende partnerschappen Samen Opleiden. Wij bieden daar ondersteuning bij, onder meer door het opzetten van leernetwerken, door het delen van kennis en ervaring van al geroutineerde partnerschappen en het verzamelen en delen van kennis over samen opleiden & professionaliseren via sessies en onze website platformsamenopleiden.nl.
Gerelateerde berichten