MBO
PO
VO

1 december 2020 | Online bijeenkomst ‘Samen opleiden binnen een professionele leercultuur’

Binnen een professionele leercultuur werken alle betrokkenen in een school samen om te reflecteren, onderzoeken en professionaliseren. Deze professionele leercultuur zorgt binnen het samen opleiden ervoor dat opleiders en studenten samen met elkaar reflecteren, onderzoeken en leren, wat bijdraagt aan hun professionele ontwikkeling en aan de kwaliteit van het onderwijs.

Hoe kun je dit wederzijds leren, waarin een wederkerigheid ontstaat tussen studenten en opleiders, in de partnerorganisaties realiseren? Wat vraagt dit van de scholen, van het partnerschap en aan leiderschap? En wat is de rol van onderzoek daarbij? En wat betekent dit weer voor de samenwerking tussen de partners, voor de betrokkenheid van leidinggevenden in school en instituut en voor professionaliseringstrajecten?

Tijdens de online bijeenkomst van dinsdag 1 december staan we stil bij deze vragen en zoomen we in op welke rol het doen van onderzoek heeft bij het versterken van de professionele leercultuur binnen de partnerschappen.

Programma

We gaan aan de hand van bovenstaande vragen in gesprek met Kim van Zeeland, onderzoekscoördinator ROC Nijmegen, en Sissy Uhrig, projectleider HAN ILS. Zij geven samen vorm aan het uitvoeren van onderzoek binnen het samen opleiden bij Opleidingsschool Nijmegen mbo. Ze richten zich hierbij onder andere op het versterken van reflectieve vaardigheden en het samen leren van en met elkaar. Ze nemen ons mee in hun zoektocht naar het ontwikkelen van een professionele leercultuur binnen het samen opleiden.

In het tweede gedeelte van deze themabijeenkomst gaan de deelnemers uiteen in subgroepen voor po, vo en mbo om het thema ‘professionele leercultuur binnen samen opleiden’ voor de eigen sector verder te verkennen.

  • In de subgroep po gaan we in gesprek met Marie-Louise Bijl en Lotte Henrichs van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Utrecht (WOU). Sinds 2016 wordt in Utrecht in de WOU door leraren uit het PO en onderzoekers actief en ‘op de vloer’ samengewerkt aan onderzoek in de school. Het project biedt antwoorden op onderwijsvraagstukken van scholen, maar levert ook boven schoolniveau inzichten op. Wij (leerkracht-onderzoeker en universitair onderzoeker) delen tijdens deze thematafel graag met anderen welke lessen we geleerd hebben over het bewerkstelligen en behouden van een professionele leercultuur (in scholen en in kennisinstellingen) door samen te onderzoeken in de WOU.
  • In de subgroep vo is Marcelle Hobma, coördinator van partnerschap ROSA te gast. ROSA is reeds lange tijd een erkende opleidingsschool in de regio Amstelland e.o. Marcelle neemt de deelnemers van de gesprekstafel mee in de professionele leercultuur bij ROSA die zij met haar collega’s de afgelopen jaren heeft weten op te bouwen. Marcelle gaat daarbij in op zowel de formele, georganiseerde kant als op de cultuur van wederkerig leren en doorontwikkelen. Belangrijk daarbij is het eigenaarschap van de actoren binnen de opleidingsschool.
    Marcelle licht tijdens het tafelgesprek een aantal initiatieven vanuit ROSA toe, die hebben bijgedragen aan de professionele leercultuur in het partnerschap. In het opbouwen van de professionele leercultuur bij ROSA zijn verschillende vraagstukken en dilemma’s de revue gepasseerd, zoals hoe vergroten we samenwerking en betrokkenheid, hoe kunnen we leren van en met elkaar, wat draagt bij aan het vergroten van een onderzoekende houding.

    Over deze vraagstukken én de vraagstukken van de deelnemers aan de gesprekstafel gaat Marcelle met de deelnemers in gesprek. Doel van de gesprekstafel is om de deelnemers inzicht te geven in mogelijkheden om de professionele leercultuur binnen het eigen partnerschap verder te versterken en om contacten op te doen om ook ná deze bijeenkomst verder te kunnen sparren over dit thema.
  • In de subgroep mbo gaan we verder in gesprek met Kim van Zeeland en Sissy Uhrig. De deelnemers bespreken met hen welke voorbeelden zij zien van het wederzijds leren in het samen opleiden. We verkennen daarbij wat dit vraagt van de scholen, van het partnerschap en aan leiderschap en wat de rol is van onderzoek daarbij.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 1 december 2020
Tijd: 13.30-15.45 uur
Locatie: Online via Teams
Doelgroep: Deze online bijeenkomst is gericht op alle coördinatoren en instituuts- en schoolopleiders binnen de partnerschappen Samen Opleiden uit po, vo, en mbo. Ook schoolleiders, opleidingsmanagers en bestuurders zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze bijeenkomst.
Aanmelden: Via dit aanmeldformulier

Gerelateerde berichten